Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Șofer - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția Protecția Valorilor

Serviciul transport special

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 20 septembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale posturilor

 • utilizează autovehiculul de serviciu, conform reglementărilor legale și procedurilor interne și asigură buna funcționare și curățenia acestuia;
 • participă la instructajul specific de securitate, efectuat înainte de plecarea în cursa de transport valori şi semnează pentru atestarea participării la acest instructaj;
 • respectă întocmai legislaţia rutieră în vigoare;
 • răspunde de gestionarea carburantului alimentat și consumat conform datelor înscrise în foile de parcurs.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii medii sau generale;
 • permis de conducere valabil, care să includă categoriile B și C sau B, C și D;
 • vechime în practicarea acestei meserii, de minimum 3 ani, dovedită cu documente;
 • aviz favorabil la testarea psihologică specifică (eliberat de un laborator de specialitate acreditat de Ministerul Transporturilor);
 • aviz favorabil la examenul de medicina muncii pentru siguranța circulației, conform prevederilor legale în vigoare (eliberat de un laborator de specialitate acreditat de Ministerul Transporturilor);
 • certificat de pregătire profesională a conducătorului auto (ARR);
 • card tahograf al conducatorului auto.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test practic și interviu profesional.
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • pentru testele profesionale scrise (dacă este cazul) susținute online este necesar accesul la Internet și la un computer/laptop cu MS Word și Excel instalate. Subiectele se primesc din partea Direcției resurse umane pe adresa de e-mail a candidatului, la data si ora stabilite pentru desfășurarea testului. Rezolvarea acestora se transmite către Direcția resurse umane prin utilizarea acelorași adrese de e-mail și cu respectarea termenului limită comunicat în mesajul prin care au fost transmise subiectele.
 • pentru susținerea interviurilor aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.