Sucursala regională Cluj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2552, 2527, 2553

referent de specialitate  - 1 post


Tipul contractului: durată determinată

Sucursala regională Cluj

Biroul de educație financiară, muzeu și comunicare

Localitatea unde se desfășoară activitatea: Cluj-Napoca

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 20 octombrie 2022Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • participă la implementarea programelor/ proiectelor de educație financiară derulate de Banca Națională a României, precum și la organizarea punctelor muzeale;
 • participă la organizarea unor acțiuni de comunicare externă (seminarii, expoziții tematice, conferințe de presă, campanii de informare publică etc.) în plan regional;
 • monitorizează știrile/articolele apărute în mass-media locală cu impact asupra imaginii Băncii Naționale a României, în vederea pregătirii unor reacții/linii de comunicare oficiale ;
 • propune și dezvoltă tematici pentru programe/proiecte de educație financiară, precum și pentru punctele muzeale;
 • monitorizează respectarea standardelor de identitate vizuală în comunicarea internă şi externă la nivelul sucursalei regionale.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare de licență în domeniul științelor economice;
 • experiență profesională de minimum 1 an în activități de comunicare și relații publice;
 • studiile de master constituie un avantaj;
 • experiența profesională în activități de natură pedagogică/ educațională constituie un avantaj;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (80% test de specialitate și 20% test de limba engleză) și interviu profesional. 
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. The role of central banks in economic and personal finance education - Speech by Jürgen Stark, Member of the Executive Board of the ECB at the International conference of central bankers and economic educators Warsaw, 29 September 2006 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2006/html/sp060929.en.html;
 3. Financial education in Europe – Trends and recent developments https://www.oecd.org/education/financial-education-in-europe-9789264254855-en.htm/;
 4. Financial Literacy https://www.financialeducatorscouncil.org/financial-literacy-definition/ ;
 5. Smarter financial education - Key lessons from behavioral insights for financial literacy http://www.oecd.org/financial/education/smarter-financial-education-behavioural-insights.pdf ;
 6. National strategies for financial education Policy Handbook OECD/INFE http://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf
 7. Selected Central Banks' Economic and Financial Literacy Programs https://ideas.repec.org/a/onb/oenbmp/y2007i3b5.html ;
 8. Activitatea BNR în domeniul educației financiare https://bnro.ro/Educa%c8%9bie-financiara-7872.aspx ;
 9. Tehnici de relații publice: comunicarea cu mass- media / George David ( 2008);
 10. Redactarea materialelor de relații publice /Doug Newsom, Jim Haynes; trad. Diana Ligia Ilin (2011);
 11. Managementul reputației în mediul online / Diana – Maria Cismaru ( 2015);
 12. Puterea imaginii în relațiile publice: norme de protocol și comunicare eficientă / Elena Chiriță (2015);
 13. Tendințe actuale în campaniile de relații publice / Camelia- Mihaela Cmeciu, Editura Polirom (2013);
 14. Alte materiale și cărți de specialitate, website-uri bănci centrale ( rapoarte, studii, discursuri etc.)..
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.