Sucursala regională București


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate  - 2 posturi


Tipul contractului: durată nedeterminată

Sucursala Regională București

Serviciul raportări și sondaje statistice

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 23 septembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale posturilor

 • colectează date statistice privind tranzacţiile rezidenţi-nerezidenţi de natura serviciilor, precum si de natura altor informații financiare în relația cu nerezidenții, de la societăţi comerciale nefinanciare;
 • colectează date statistice privind investiţiile străine directe de la întreprinderile investiţie străină directă;
 • colectează date statistice necesare elaborării conturilor financiare, precum şi întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial național;
 • colectează date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară și tendințele economice în profil teritorial, precum și pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naționale a României; 
 • identifică în teren unitățile de observare statistică, inițiază și menține contactul cu raportorii pe baza unor relații amiabile;
 • acordă asistenţă metodologică privind completarea corectă a datelor în chestionarele electronice precum și la introducerea on-line a datelor de către raportori, în principal societăţi comerciale nefinanciare;
 • vizualizează chestionarele electronice, verifică completitudinea şi corectitudinea completării acestora cu datele solicitate, gestionează non-răspunsurile şi efectuează verificări utilizând datele din evidenţele financiar-contabile.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • experiență profesională de minimum 1 an în posturi cu studii superioare în domeniul economic;
 • cunoștințe de limba engleză – nivel mediu;
 • cunoștințe de operare pe calculator - Microsoft Office, Internet Explorer;
 • studii de masterat în domeniul științelor economice finalizate cu dizertație constituie avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (80% test de specialitate și 20% test de limba engleză) și interviu profesional.
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediul băncii și are la bază tematica și bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoștințelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediul băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor. Pentru susținerea interviurilor aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea aplicației se confirmă fiecărui candidat prin intermediul unei notificări automate transmise de pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea automată după transmiterea aplicației, vă rugăm să verificați dacă mesajul prin care ați aplicat a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, publicate în anunțul postului vacant. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația este analizată de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.