Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția patrimoniu și investiții

Serviciul investiții

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 27 septembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • urmăreşte realizarea obiectivelor de investiţii repartizate, aprobate prin strategia de achiziţii a Băncii Naționale a României;
 • participă în comisii de evaluare a ofertelor şi în comisii de recepţie, conform prevederilor legale în domeniu;
 • asigură îndeplinirea atribuțiilor desemnate prin regulamentele interne: Regulamentul de organizare şi funcţionare al Băncii Naționale a României, Regulamentul intern, Regulamentul privind derularea activităţii de achiziţii în Banca Națională a României, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comitetului tehnico-economic în cadrul Băncii Naționale a României, Regulamentul privind protecţia informaţiilor secret profesional în Banca Națională a României, etc.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare absolvite cu examen de licență în domeniul ingineriei civile – construcții civile, industriale și agricole/ amenajări și construcții hidrotehnice;
 • studiile universitare de master constituie un avantaj;
 • experiență profesională de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare în domeniul construcțiilor;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, AUTOCAD, ARCHICAD, SKETCHUP, program de calcul devize.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (test de specialitate 100%) și interviu profesional.
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.