Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Expert principal  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția contabilitate

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 30 septembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • participă la întocmirea situațiilor financiare ale băncii;
 • participă la întocmirea și actualizarea reglementărilor contabile proprii, la proiecte de informatizare a activității contabile;
 • coordonează procesul de inventariere a conturilor;
 • colaborează în misiunile de audit intern, extern şi acţiunile de control iniţiate de Ministerul Finanţelor şi Curtea de Conturi;
 • colaborează cu Direcţia audit intern, auditorul extern şi alte autorităţi de control pentru a facilita controlul desfăşurat de acestea, conform obiectivelor misiunilor de auditare;
 • analizează observaţiile şi pune în aplicare dispoziţiile în urma controlului;colaborează direct cu conducerea direcției în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor care ii sunt atribuite de către aceasta.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare de licență în domeniul științelor economice;
 • studiile de master în domeniul financiar-contabilitate constituie un avantaj;
 • experiență profesională de minimum 5 ani pe posturi cu studii superioare;
 • experiența în coordonarea și implementarea unor proiecte în domeniul financiar-contabil constituie un avantaj;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire operațională.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional (80% test de specialitate + 20% limba engleză) și interviu profesional.
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.