Acorduri în domeniul supravegherii

la care Banca Naţională a României este parte