Anton Carp


Licenţiat în drept la Paris, Anton Carp şi-a legat cea mai mare parte a vieţii de slujirea Băncii Naţionale a României. La 1 februarie 1881 a fost numit director în această instituţie. Ulterior, în perioada 1882-1914 a fost de mai multe ori guvernator prin delegaţie şi guvernator:

 • 01.12.1882 -27.02.1888
 • 10.11.1888-18.11.1890
 • 21.11.1895-17.11.1899
 • 01.01.1905-12.03.1907
 • 01.11.1909-21.01.1914

Printre realizările guvernatorului Anton Carp se numără:

 • Apariţia conturilor curente pe depozite de titluri, aur, argint şi monede straine;
 • Sprijinirea activităţii bancare, comerciale şi agricole a ţării prin intermediul scontului B.N.R.;
 • Extinderea reţelei de agenţii B.N.R. la nivelul Vechiului Regat;
 • Elaborarea regulamentelor de operaţiuni, precum şi a celor de funcţionare a sucursalelor şi agenţiilor B.N.R.;
 • Adoptarea actelor normative şi a măsurilor necesare retragerii din circulaţie a biletelor ipotecare;
 • S-a opus guvernului atunci când acesta încerca în 1890 schimbarea sistemului monetar prin introducerea monometalismului aur fără a ţine seama de interesele B.N.R.;
 • S-a preocupat îndeaproape de construirea imobilelor destinate sucursalelor B.N.R. de la Galaţi, Craiova, Iaşi si Brăila, acţiune finalizată în 1888;
 • A urmărit cu deosebită atenţie procesul de construire şi amenajare a palatului B.N.R., până în iunie 1890 când toate serviciile Băncii s-au mutat în noul sediu.