Anton Moisescu


Preşedinte al Băncii Republicii Populare Române – Bancă de Stat
5 martie 1952 – 20 mai 1953