Antreprenoriat de TOP

Proiect privind creșterea educației financiare a antreprenorilor din România


Logo Antreprenoriat de TOP

Lansat în octombrie 2023, proiectul Antreprenoriat de TOP își propune creșterea alfabetizării financiare a firmelor, prin dezvoltarea cunoștințelor financiare, îmbunătățirea comportamentului financiar, dar și prin ameliorarea atitudinii financiare, creșterea incluziunii financiare în rândul companiilor, utilizarea mai amplă a produselor și serviciilor financiare și îmbunătățirea gradului de digitalizare a activităților financiare și de afaceri.


Evenimente desfășurate în cursul anului 2023

  • Bucuresti, 11 octombrie, la sediul Băncii Centrale - Conferința de prezentare a proiectului privind creșterea educației financiare antreprenorilor din România
    În cadrul evenimentului a avut loc și o dezbatere cu tema Repere ale educației financiare a antreprenorilor din România, în cadrul căreia au avut intervenții reprezentanți ai Asociației Române a Băncilor, Asociației Societăților Financiare din România, Asociației Române de Fintech, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Asociației Oamenilor de Afaceri din România și din mediul academic.
  • Iasi, 1 noiembrie, la Universitatea Al.Ioan Cuza - Conferința de prezentare a proiectului privind creșterea educației financiare antreprenorilor din România, urmată de două workshopuri
    În cadrul workshopurilor, participanți din zona IMM și start-up împreună cu reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Asociației Române a Băncilor, Asociației Societăților Financiare din România, Asociației Române de Fintech și ai mediului universitar au dezbatut teme legate de digitalizarea activității companiilor, acces la fonduri europene, acces la finanțare prin produse și servicii bancare și de leasing, lecții de bun management financiar etc.

Programul Antrerenoriat de TOP se derulează sub coordonarea Băncii Naționale a României, ca urmare a Recomandării Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/3/2022 privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare.

Aderarea la OCDE este unul din obiectivele strategice ale României, iar procesul aderării presupune și consolidarea educației financiare a antreprenorilor.

Antreprenoriat de TOP se va implementa concomitent pe două paliere, după cum urmează:

  1. prin organizarea de conferințe, seminare, evenimente punctuale desfășurate împreună cu mediul academic, sectorul bancar și reprezentanți ai economiei reale, și
  2. prin crearea și lansarea unor aplicații/platforme care să contribuie la creșterea gradului de cunoștințe digitale ale companiilor autohtone.

Parteneri: Asociația Română a Băncilor, Asociaţia Societăţilor Financiare din România, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative si Asociația Română de Fintech și Institutul Bancar Român.