Autenticitatea bancnotelor şi monedelor euro


  •  Anexa 1: Procesul-verbal de predare-primire
  •  Anexa 2: Instrucţiuni de completare

Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care operează cu numerar, precum şi orice altă instituţie care participă, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul şi eliberarea către public a bancnotelor şi a monedelor euro sunt obligate să retragă din circulaţie şi să predea de îndată autorităţilor naţionale competente bancnotele şi monedele euro pe care le-au primit şi despre care ştiu sau au motive suficiente să considere că sunt falsificate.

Bancnotele şi monedele euro falsificate, precum şi cele suspectate a fi falsificate se predau organelor locale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor judeţene de poliţie, după caz, pe baza unui  Proces-verbal de predare-primire, care va fi completat în conformitate cu instrucţiunile din  Anexa 2.

Persoana desemnată din partea BNR pentru a oferi lămuriri suplimentare utilizatorilor site-ului privind modul de completare al procesului verbal:

  • Răzvan Dumitriu: tel. 0311.321.612, e-mail

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie înaintează bancnotele şi monedele euro falsificate sau suspectate a fi falsificate Oficiului Naţional Central, care le remite Centrului Naţional de Analiză (CNA) şi Centrului Naţional de Analiză a Monedelor (CNAM) din Banca Naţională a României, în vederea expertizării.


  • Informaţii cu privire la bancnotele euro falsificate

Pe website-ul Băncii Centrale Europene funcţionează "Euro Check Web Site" care furnizează informaţii minimale cu privire la bancnotele euro falsificate. Accesul la acest site este acordat persoanelor din domenii de activitate care lucrează efectiv cu bancnotele euro (lucrători ai Ministerului Administraţiei şi Internelor sau din domeniul financiar-bancar: casieri, lucrători la ghişeu etc.) pe baza necesităţii de a cunoaşte.

Înscrierea eventualilor lucrători interesaţi se poate face accesând linkul de mai jos şi furnizând datele cerute de sistem.
ECB Login .