Banca Reglementelor Internaţionale (BRI)


Banca Naţională a României a devenit membră a Băncii Reglementelor Internaţionale încă din anul înfiinţării (1930). În prezent, BRI numără 63 de membri, bănci centrale (inclusiv Banca Centrală Europeană) şi autorităţi monetare din toate zonele geografice. BNR deţine 8.564 de acţiuni (respectiv 42,8 milioane DST) din capitalul băncii, pentru care, de regulă, primeşte anual dividende, în funcție de hotărârea Adunării Generale a acționarilor.

După 1990, BRI a acordat Băncii Naţionale a României asistenţă tehnică pentru consolidarea funcţiilor de bancă centrală.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe website-ul BRI.