Bancnota de 1 000 000 Lei


Bancnota de 1 000 000 de lei - emisiunea pe polimer - decembrie 2003

Caracteristici:

 • Dimensiuni: 168 x 78 mm;
 • Culoarea dominantă avers-revers: albastru deschis;
 • Imprimată pe polimer, în relief, pe ambele părţi.

Avers: Portretul dramaturgului, scriitorului şi nuvelistului Ion Luca Caragiale (1852-1912), privit din faţă. În centru, sunt ilustrate: un element floral reprezentând o violetă (Viola sororia), o mască de teatru stilizată şi o altă mască, a Comediei, simbol al teatrului. Sus, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi medalion cu sigla "BNR". Jos, valoarea nominală în cifre şi litere "1.000.000 lei UN MILION" şi anul emisiunii "2003". Sub floare, semnăturile guvernatorului şi casierului central. În dreapta, sub portret, semnătura în facsimil a scriitorului. Tot în dreapta, vertical, valoarea nominală "UN MILION 1.000.000". Revers: În centru este ilustrată vechea clădire a Teatrului Naţional din Bucureşti. În dreapta, imprimată cu auriu, masca Tragediei, celălalt simbol al Teatrului. În stânga, statuia scriitorului Ion Luca Caragiale. Sus sunt imprimate: valoarea nominală "1.000.000" atât pe verticală, cât şi pe orizontală, denumirea băncii centrale "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla B.N.R. Jos, în dreapta, valoarea nominală în litere şi cifre "UN MILION lei 1.000.000", iar în stânga, dreptunghi cu sigla BNR. Sub statuie este imprimat, orizontal, textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, imprimate cu litere şi cifre în două culori, sunt amplasate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, pe verticală, în stânga; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, pe orizontală, în dreapta.
Elementele de siguranţă:
 • Fereastra transparentă: Zona clară, din partea stângă, pe aversul bancnotei. În interior este imprimată valoarea nominală "1000000".
 • Filigranul: portretul lui Ion Luca Caragiale deasupra ferestrei transparente şi sigla BNR aflată în stânga ferestrei (privind aversul). Filigranul este vizibil când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
 • Elementul de suprapunere avers-revers: când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, elemente ale amfiteatrului stilizat, aflate pe avers sub denumirea băncii centrale, se suprapun perfect cu elementele imprimate pe revers formînd o imagine completă.
 • Imprimarea în relief: detectabilă prin palpare, pe avers: portretul, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente, medalionul cu sigla BNR, valoarea nominală în litere şi cifre, anul emisiunii, semnăturile guvernatorului şi casierului central; pe revers: clădirea teatrului, statuia dramaturgului, valoarea nominală, denumirea băncii centrale, sigla BNR, dreptunghiul cu sigla BNR.
 • Microperforaţiile: situate pe avers în dreptul florii - constituite din valoarea "1000000" - vizibile cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
 • Cerneala care îşi schimbă culoarea din auriu în verde, pe avers: "lei UN MILION" vizibilă când bancnota este înclinată.
 • Supraimprimarea sidefată, pe avers: masca de teatru stilizată şi masca reprezentând Comedia, efectul sidefat observându-se când bancnota este înclinată.
 • Microtextul: "BNR" în interiorul cifrelor 1.000.000 pe avers şi pe revers, vizibil folosind o lupă.
 • Imaginea latentă, pe revers: iniţialele I,L,C în partea de jos a clădirii teatrului, vizibile când bancnota este înclinată.
 • Element auriu supraimprimat, pe revers: masca Tragediei.

Grafica acestei bancnote este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România. Orice reproducere color la scara 1:1, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face cu acordul scris prealabil al Băncii Naţionale a României. Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani conform articolului 282 din Codul Penal.