Bunuri primite cu titlu gratuit

cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei


Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcţiei, constituită în BNR, a constatat că în anul 2022 nu au fost declarate bunuri primite cu titlu gratuit de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituției noastre.

Comisia funcționează în temeiul dispozițiilor Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei și a prevederilor Hotărârii nr. 1126 din 15 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004.

Data ultimei actualizări: 16 ianuarie 2023