Calendar


Având în vedere gradul ridicat de incertitudine al evoluțiilor economice și financiare, Consiliul de administrație al BNR a hotărât suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară, urmând ca ședințele să aibă loc ori de câte ori va fi necesar.

Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 12.2020

02.12.2020 - Rezervele internaționale - noiembrie 2020
Comunicat de presă

03.12.2020 - Rezervele internaţionale - noiembrie 2020
Date statistice

07.12.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Octombrie 2020
Date statistice

07.12.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Octombrie 2020
Date statistice

07.12.2020 - Buletin lunar nr. 10/2020
Secțiune statistică

10.12.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Octombrie 2020
Date statistice

10.12.2020 - Conturi naționale financiare - 2019
Raport anual

10.12.2020 - Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României - 2019
Raport anual

14.12.2020 - Datoria externă - octombrie 2020
Date statistice

14.12.2020 - Balanţa de plăţi - octombrie 2020
Date statistice

14.12.2020 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2020
Comunicat de presă

14.12.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.12.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

21.12.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Noiembrie 2020
Date statistice

23.12.2020 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul III 2020
Date statistice

28.12.2020 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

28.12.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

28.12.2020 - Indicatori monetari - Noiembrie 2020
Comunicat de presă

28.12.2020 - Indicatori monetari - Noiembrie 2020
Date statistice

28.12.2020 - Balanța de plăți
Revizuire date

28.12.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

29.12.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - noiembrie 2020
Date statistice

29.12.2020 - Buletin lunar nr. 10/2020
Versiune integrală

30.12.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

30.12.2020 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

30.12.2020 - Datoria externă
Revizuire date

31.12.2020 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul III 2020
Date statistice