Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 08.2022

01.08.2022 - Rezervele internaționale - Iulie 2022
Comunicat de presă

02.08.2022 - Rezervele internaționale - Iulie 2022
Date statistice

05.08.2022 - Indicatori de risc bancar - Iunie 2022
Date statistice

05.08.2022 - Buletin lunar nr. 6/2022
Secțiune statistică

05.08.2022 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară și aprobarea Raportului asupra inflației- august 2022

08.08.2022 - Titluri de valoare de natura datoriei - Iunie 2022
Date statistice

09.08.2022 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iunie 2022
Date statistice

09.08.2022 - Raport trimestrial asupra inflației, august 2022
Conferință de presă, ora 11:00

12.08.2022 - Datoria externă - iunie 2022
Date statistice

12.08.2022 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - iunie 2022
Comunicat de presă

12.08.2022 - Balanţa de plăţi - iunie 2022
Date statistice

16.08.2022 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

16.08.2022 - Datoria externă - în format SDDS
Date statistice

16.08.2022 - Poziția investițională internațională - trimestrul II 2022
Date statistice

19.08.2022 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 5 august 2022
Publicare ora 15:00

22.08.2022 - Centrala incidentelor de plăți - Iulie 2022
Date statistice

24.08.2022 - Indicatori monetari - Iulie 2022
Date statistice

24.08.2022 - Indicatori monetari - Iulie 2022
Comunicat de presă

29.08.2022 - Buletin lunar nr. 6/2022
Versiune integrală

30.08.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iulie 2022
Date statistice