Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 09.2019

02.09.2019 - Rezervele internaționale - august 2019
Comunicat de presă

03.09.2019 - Tranzacţii cu instrucţiuni de plată - 2018
Date statistice

03.09.2019 - Rezervele internaţionale - august 2019
Date statistice

05.09.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Iulie 2019
Date statistice

05.09.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Iulie 2019
Date statistice

06.09.2019 - Buletin lunar 7/2019
Secțiune statistică

10.09.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iulie 2019
Date statistice

13.09.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.09.2019 - Balanța de plăți și datoria externă - iulie 2019
Comunicat de presă

13.09.2019 - Balanța de plăți - Iulie 2019
Date statistice

13.09.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.09.2019 - Datoria externă - Iulie 2019
Date statistice

20.09.2019 - Centrala incidentelor de plăți - August 2019
Date statistice

24.09.2019 - Indicatori monetari - August 2019
Date statistice

24.09.2019 - Balanța de plăți
Revizuire date

24.09.2019 - Indicatori monetari - August 2019
Comunicat de presă

24.09.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

24.09.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

25.09.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – august 2019
Date statistice

25.09.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

25.09.2019 - Datoria externă
Revizuire date

25.09.2019 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

30.09.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - August 2019
Date statistice

30.09.2019 - Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) - 2018
Comunicat de presă

30.09.2019 - Cercetarea statistică privind investițiile străine directe (ISD) - 2018
Raport anual

30.09.2019 - Buletin lunar 7/2019
Versiune integrală