Caracteristicile strategiei de ţintire directă a inflaţiei


Strategia de ţintire directă a inflaţiei adoptată de BNR se caracterizează prin:

  1. exprimarea ţintei de inflaţie în termenii headline inflation (indicele preţurilor de consum), având în vedere familiaritatea publicului cu acest indicator şi nevoia de a asigura transparenţa şi credibilitatea deciziilor de politică monetară;
  2. stabilirea ţintei ca punct central încadrat de un interval de variaţie (+/-1 punct procentual) în scopul ancorării eficace a anticipaţiilor inflaţioniste;
  3. anunţarea unor ţinte anuale de inflaţie pentru un orizont mai lung de timp (iniţial 2 ani), ceea ce accentuează perspectiva necesară pe termen mediu a politicii monetare;
  4. continuarea practicării flotării controlate a cursului de schimb;
  5. definirea ex ante a unui set restrâns de circumstanţe ("circumstanţe excepţionale"), independente de influenţa politicii monetare, care condiţionează responsabilitatea BNR pentru atingerea ţintei de inflaţie;
  6. stabilirea ţintei de inflaţie de către BNR în consultare cu guvernul.