Cercetare


Banca Națională a României publică rapoarte și studii privind noile orizonturi de dezvoltare și implicațiile schimbărilor climatice asupra sectorului bancar românesc și cooperează cu specialiștii din cadrul instituțiilor partenere pentru realizarea unor evaluări complexe sub egida Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială.

Această secțiune cuprinde analize asociate domeniului sustenabilitate și economie verde realizate de alte entități, la nivel național și internațional.