Clauze de exonerare


Clauzele de exonerare reprezintă definirea ex ante a unui set restrâns de circumstanţe, independente de influenţa politicii monetare, care condiţionează responsabilitatea BNR pentru atingerea ţintelor de inflaţie stabilite.

Acestea se referă la:

  • Creşteri substanţiale ale preţurilor externe ale materiilor prime, surselor de energie şi ale altor bunuri;
  • Calamităţi naturale sau alte evenimente extraordinare asimilate, cu impact inflaţionist prin intermediul costurilor şi al cererii, inclusiv modificări imprevizibile ale pieţei produselor agricole;
  • Fluctuaţii ample ale cursului de schimb al leului datorate unor cauze aflate în afara fundamentelor economice interne şi a implementării politicii monetare a BNR;
  • Abateri majore ale preţurilor administrate de la programul de corecţii anunţat de Guvern atât în ceea ce priveşte amplitudinea acestora, cât şi respectarea calendarului de aplicare propus;
  • Abaterea de la program a implementării şi a rezultatelor politicii fiscale şi a celei a veniturilor.

Clauzele de exonerare reprezintă o condiţie a credibilităţii băncii centrale, astfel încât eventuala recurgere la acestea se va face cu extremă precauţie, doar în cazuri justificate.

Circumscrierea responsabilităţii băncii centrale pentru atingerea ţintei de inflaţie conform clauzelor de exonerare este luată în considerare la formularea ţintelor de inflaţie şi a traiectoriei de dezinflaţie asumate, precum şi în analiza încadrării cifrei efective de inflaţie în intervalul de variaţie.