Colocviile juridice ale BNR

Eveniment organizat în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara


În ciclul Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, va avea loc la Timișoara, în data de 25 martie a.c., conferinţa de drept bancar cu tema ”Digitalizarea sistemului bancar. Oportunități, riscuri, progrese”.

Colocviul face parte din seria evenimentelor organizate de banca centrală în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Astfel, evenimentul anterior menționat, se va desfășura la sediul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Amfiteatrul A01, și va fi transmisă live pe platforma www.juridice.ro.

La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept și economie, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

Conferința își propune să discute problematica actuală și complexă a impactului noilor tehnologii asupra activității bancare. Premisa de la care pornește dezbaterea este că sistemele bancare traversează o fază a transformărilor structurale sub influența avansului tehnologic. Digitalizarea produselor și a operațiunilor bancare presupune nu doar adaptarea activității bancare tradiționale la mediul online, ci și – într-o nouă etapă de dezvoltare a banking-ului – utilizarea de platforme și procese automatizate, inclusiv cu contribuția inteligenței artificiale. Scopul acestor transformări este atingerea unor standarde tot mai înalte de eficiență, sub aspectul securității, al costurilor și al flexibilității. Întreaga industrie bancară se găsește, așadar, în fața unor provocări privind optimizarea și diversificarea activităților desfășurate. O evaluare critică din perspectivă juridică a oportunităților, riscurilor și progreselor înregistrate pune față în față teoreticieni și practicieni ai domeniului, în încercarea de a face o radiografie acurată și o prognoză realistă.

Înregistrarea participanților se face accesând următorul Formular


Programul conferinței

9:00 – 9:15 Deschiderea conferinței

 • Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României
 • Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

9:15 – 11:00 Sesiunea I

 • Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României
  Cuvânt introductiv
 • Prof.univ.dr. Silviu Cerna, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României
  Moneda electronică și politica monetară
 • Alexandru Berea, Directorul Direcției Juridice, Banca Comercială Română
  Nevoile consumatorilor de servicii financiare – compromisul dintre cerința obținerii unor servicii digitale rapide și ieftine și asigurarea unui grad de protecție adecvat
 • Mihai Selegean, Director General Adjunct, Banca Română de Dezvoltare BRD-GSG
  Social banking vs. social engineering
 • Daniel Nicolaescu, Directorul Direcției Juridice, Raiffeisen Bank
  Digitalizarea serviciilor bancare. Cât de pregătită este infrastructura juridică?

11:30 – 13:00 Sesiunea a II-a

14:00 – 15:30 Sesiunea a III-a

15:30 – 16:00 Concluziile conferinței