Discurs susţinut cu ocazia deschiderii conferinţei internaţionale STRATEGICA 2014

Prof. Univ. Dr. Nicolae Dănilă, membru al CA al BNR


Domnule Ministru,
Doamnă și domnilor Rectori,
Stimați invitați și participanți la conferința ”Strategica”Sunt onorat să deschid lucrările celei de-a doua ediții a conferinței internaționale ”Strategica”, organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative cu sprijinul Băncii Naționale a României. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este un partener cu tradiție al BNR, domnul guvernator Mugur Isărescu fiind alături de echipa care a pus bazele acestei instituţii și totodată profesor al primelor promoții de studenți.

La un nou început de An Universitar vă urez să aveți parte de sănătate, putere de muncă, realizări deosebite.

Astăzi sprijinim o nouă inițiativă a SNSPA. Conferința Strategica este o manifestare care își propune, în contextul mai larg a noilor provocări post-criză din mediul socio-economic, găsirea celor mai eficiente strategii și tactici cu aplicabilitate în lumea afacerilor și în domeniul comunicării, de fapt găsirea unor punți durabile între aceste domenii.

Ştiu că la SNSPA, învaţă mii de studenţi şi predau renumiţi profesori. Aici sunt pregătiţi specialişti în domenii dintre cele mai folositoare unui stat de drept, ducând mai departe interesul pentru studiile politice şi administrative.

În acest sens și pornind de la rolul esenţial al băncii centrale în economie şi în domeniul serviciilor financiare ca instituţie de reglementare şi supraveghere prudenţială, Banca Naţională a României poate şi trebuie să se implice în procesul de asigurare a educaţiei financiare şi în susţinerea unor proiecte care să conducă la o înţelegere corectă a aspectelor economico-financiare.

Totodată, prin intermediul proiectelor educaționale, BNR are posibilitatea să prezinte publicului- tinta istoria, tradiția, rolul şi funcţiile băncii centrale, Sistemul European al Băncilor Centrale, UE și noua arhitectură de stabilitate economică și financiară, etc.

Începând cu anul 2009, Banca Națională a României și-a asumat o abordare strategică în susţinerea educaţiei economico-financiare şi a proiectelor care urmăresc distribuirea cât mai largă a informaţiilor cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale instituţiei, principiile de bază ale economiei şi încurajarea spiritului antreprenorial, în special în rândul tinerilor.

Dacă mă refer la proiectele BNR adresate mediului academic, începând cu anul 2009, de la 4 universități partenere și 120 de participanți am ajuns astăzi la un parteneriat cu 32 de universități și peste 32.000 de ”apostoli” – i-am numit așa pe elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii care au beneficiat de prezentările lectorilor BNR și s-au implicat activ în cadrul activităților proiectelor.

Acum, făcând referire la tematica conferinței Strategica din acest an și anume cum a influențat criza economică recentă practicile de afaceri și modelele de management, aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, criza pe care tocmai am traversat-o poate fi privită ca o lipsă a unei educații financiare adecvate în special în rândul economiilor dezvoltate, acolo unde produse financiare complexe au fost create într-un ritm alert fără ca inițiativele de educare a publicului să țină pasul cu aceste schimbări.

În același timp însă, ea poate fi percepută și ca un moment unic din care putem trage învățăminte, un moment în care schimbările profunde de paradigmă economică și financiară ne obligă la un nou tip de abordare pentru a menține economia stabilă.

În ceea ce privește schimbările din mediul de afaceri, cu preponderență cel bancar, criza a erodat încrederea clienților în instituțiile de servicii financiare.

Acum, câștigarea și/sau recâștigarea credibilității sunt probabil principalele provocări cu care se confruntă sistemul bancar. Vorbesc aici despre încrederea între bancă și client. Poate părea retoric, dar nu există niciun business care să se dezvolte fără ca cei care îl conduc și cei care sunt beneficiari să creadă în el. Astfel, eu consider că bancherii trebuie să se întoarcă la masa de lucru și să se întrebe de ce cred că afacerea lor se află încă pe piață și de ce alții ar trebui să folosească serviciile pe care le pun la dispoziție.

Filozofia nouă bancară trebuie să ia în considerare noul comportament și cerințele clienților, dezvoltarea și diversificarea produselor și serviciilor bancare, relația bancă - client, responsabilitatea colectivă și socială, reputația și credibilitatea.

Mă aștept ca în perioada următoare să asistăm la tranziția dinspre modelul de business actual, bankingul tranzacțional (transaction banking), către modelul solid și sustenabil, bankingul relațional (relationship banking). Acesta din urmă plasează clientul pe primul loc (customer first), concentrându-se consistent și continuu către satisfacerea necesităților și așteptărilor clienților, venind cu soluții adaptate nevoilor acestora (tailored to the customer’s needs).

Educarea financiară a publicului beneficiar și adaptarea continuă a personalului angajat la structura dinamică/volatilă a sistemului bancar actual reprezintă temele fundamentale la care trebuie să răspundă managementul bancar pentru a face față provocărilor curente și de perspectivă.

O schimbare în gândire, în mentalitate, este binevenită în lumea afacerilor şi nu numai. Noi cei de faţă putem veni cu studii, analize, dar şi cu soluţii prin care să demonstrăm că mediul de afaceri are nevoie de programe pe termen lung în privinţa capitalului uman, a dezvoltării carierei, programe care să angajeze, să motiveze, să inspire şi să reunească, să reţină forţa de muncă– principala resursă a ţării.

Sunt convins că prezentările în cadrul Conferinţei Strategica 2014 vor aborda şi tematica dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. Ştiu că multe universităţi din România, şi aici includ SNSPA, sunt angrenate serios în Programul de Dezvoltare a unei surse continue de performeri de înaltă calitate managerială şi antreprenorială, acest proces devenind o ARTĂ SUBTILĂ de cultivare a valorilor, mai mult decât ştiinţa econometriei sau ştiinţa utilizării celor mai bune practici.

Consider că putem aduce progres şi sustenabilitate în mediul de afaceri dacă operăm câteva amendamente în acţiunea noastră:

 1. Concentrare pe Soluţii în loc de concentrare pe produse şi servicii;
 2. Concentrare pe acces în loc de concentrare pe alegerea pieţelor şi ţintelor;
 3. Concentrare pe valoare adaugată în loc de preţ;
 4. Concentrare pe EDUCAŢIE ŞI EDUCARE în loc de reclamă şi promovare de produse şi servicii

 5. Reamintesc 3 Reguli prin care o afacere, o firmă, sau o instituţie de educare cum este şi SNSPA ( desigur cu adaptările necesare) pot deveni mai puternice:
  • REGULA 1 :BETTER BEFORE CHEAPER
  • REGULA 2 :REVENUE BEFORE COST
  • REGULA 3 :THERE ARE NO OTHER RULES

Iar Dumneavoastră vă doresc să deveniţi, cum spunea totdeauna un bun prieten al meu de la New York : “ SECOND TO NONE “ şi să vă menţineţi “YOUR FORWARD LOOKING APPROACH proven so far“.

În loc de concluzie, vreau să urez succes lucrărilor ce vor fi prezentate astăzi și acțiunilor care vor fi desfășurate de către SNSPA pe parcursul zilei de mâine.Vă mulţumesc!2 octombrie 2014