Fraude


Potrivit dispozițiilor Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și ale Regulamentului BNR nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaționale și de securitate și cerințele de raportare aferente serviciilor de plată, prestatorii de servicii de plată au obligația de a transmite Băncii Naționale a României date statistice privind fraudele legate de diferite mijloace de plată.

Aceste date se referă la operațiuni de plată efectuate fără a fi solicitate de către utilizatorul serviciului de plată sau la operațiuni de plată în care plătitorul a fost manipulat de către orice persoană să efectueze o plată pe care o contestă ulterior.

Totodată, Banca Națională a României este obligată, prin dispozițiile Legii nr. 209/2019, să transmită către Autoritatea Bancară Europeană și Banca Centrală Europeană datele statistice privind fraudele, agregate la nivelul tuturor prestatorilor de servicii de plată care raportează băncii centrale, cu respectarea prevederilor Ghidului (ABE) referitor la cerințele de raportare a datelor privind fraudele din articolul 96 alineatul (6) din Directiva privind serviciile de plată (DSP2). Articolul 96 alin. (6) din DSP2 a fost transpus în legislația națională prin prevederilor art. 219 alin. 6 din Legea nr. 209/2019.