Legislaţie
Această secţiune este structurată pe cinci subsecţiuni.

Legislaţia financiar-bancară prezintă o selecţie de legislaţie primară, în baza căreia îşi desfăşoară activitatea Banca Naţională a României şi celelalte instituţii financiare monetare, precum şi instituţiile financiare nebancare, dar şi norme, regulamente şi alte reglementări emise în vederea implementării legislaţiei menţionate. Subsecţiunea Alte reglementări prezintă norme, ordine, regulamente emise de BNR pentru reglementarea pieţei monetare şi a celei valutare interbancare, sistemelor de plăţi, raportărilor statistice către banca centrală etc.

Cele mai recente reglementări emise de BNR, dar şi o arhivă a celor mai vechi, sunt disponibile în Indexul reglementărilor BNR.

În Proiecte legislative sunt publicate, pentru informare şi formularea unor eventuale observaţii, proiecte de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei.

Sectiunea cuprinde de asemenea listele cu regulamente ale Uniunii Europene şi decizii ale Uniunii Europene care privesc obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale BNR referitoare la activitatea instituţiilor aflate în aria sa de reglementare/supraveghere.

Ultima secţiune cuprinde cadrul legal privind accesul liber la informaţiile de interes public.


Notă: Legile şi reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.