Mecanisme de decontare


Un sistem de plăţi reprezintă un ansamblu de instrumente, proceduri bancare şi reguli care asigură transferul de fonduri între participanţii la sistem (instituţii de credit sau instituţii financiare). Sistemul se bazează pe un acord între participanţii la sistem şi operatorul de sistem, iar transferul de fonduri este realizat prin intermediul unei infrastructuri tehnice agreate. (Sursa: raportul CPSS intitulat "Core Principles for Systemically Important Payment Systems", Banca Reglementelor Internaţionale, ianuarie 2001)

Un depozitar central pentru instrumente financiare ("central securities depository", sau CSD) reprezintă un sistem (sau o instituţie) pentru depozitarea instrumentelor financiare, care realizează procesarea tranzacţiilor cu instrumente financiare pe bază de înregistrare în conturi. Instrumentele financiare pe suport fizic pot fi imobilizate de către depozitar sau pot fi dematerializate (astfel încât acestea există doar sub formă de înregistrări electronice). În afară de păstrarea în custodie a instrumentelor financiare, un depozitar central pentru instrumente financiare poate asigura şi funcţiuni de împerechere a ordinelor de transfer, de compensare şi decontare a acestora.

Un sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare ("securities settlement system" sau SSS) reprezintă un sistem care permite transferul de instrumente financiare fără plată ("free of payment", "free delivery", sau FoP), spre exemplu în cazul executării garanţiilor, sau contraplată ("delivery versus payment", sau DvP). Decontarea instrumentelor financiare se realizează în conturile de depozit pentru instrumente deschise în evidenţele unui CSD (care poate fi entitate privată, sau o bancă centrală naţională care acţionează în calitate de CSD), sau ale băncii centrale (în conturi operaţionale de custodie). În cazul din urmă, banca centrală acţionează în calitate de intermediar custode al instrumentelor financiare. Custodele final este, de regula, un CSD. Decontarea fondurilor aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare are loc în cadrul unui sistem interbancar de transfer de fonduri ("interbank funds transfer system", sau IFTS), prin intermediul unui agent de decontare. (Sursa: "Glosar de termeni utilizaţi în sistemele de plăţi şi de decontare", elaborat de Comitetul pentru Sisteme de Plăţi şi de Decontare (CPSS) al băncilor centrale ale statelor membre ale grupului G-10, Banca Reglementelor Internaţionale, Basel, martie 2003, www.bis.org).

În România există trei sisteme de plăţi, respectiv unul pentru plăţi de valoare mare în lei (ReGIS), unul pentru plăţi de valoare mică şi volum mare în lei (SENT), precum şi un sistem de plăţi de mare valoare în euro (TARGET2-România).

De asemenea, există un sistem de depozitare şi decontare pentru titluri de stat şi certificate de depozit emise de banca centrală (SaFIR) şi in sistem de compensare/decontare a valorilor mobiliare - RoClear, care decontează prin sistemul ReGIS.

Toate sistemele menţionate decontează prin conturi ale instituţiilor de credit deschise la BNR.