Membru al Consiliului de Administraţie


Data naşterii: 3 februarie 1945
Locul naşterii: Râmnicu-Vâlcea

Dr. Napoleon Pop

Educaţie

2001
Joint Vienna Institute, Austria – pregătire parlamentară pentru relaţiile cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială
1981
Doctorat în economie, Relaţii Internaţionale Economice şi Politice, Academia de Studii Economice, Bucureşti
1976
Tufts University Medford, SUA – perfecţionare în marketing şi management internaţional (6 luni)
1971
Institutul pentru Dezvoltare Economică şi Administraţie Publică, Italia – perfecţionare în administraţia centrală şi locală (6 luni)
1963 - 1967
Facultatea de Comerţ Exterior, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Experienţă profesională

octombrie 2004 - octombrie 2014
Membru al Consiliului de Administraţie al BNR, şef de proiect „Optimizarea Sistemelor de raportări ale instituţiilor de credit” BNR, membru al echipei ARB din partea BNR în proiectul de migraţie la sistemul de plăţi SEPA şi TARGET 2, coordonator din partea Consiliului de Administraţie la BNR al proiectelor „Zilele Culturale ale BCE – România 2009" şi „Zilele Culturale ale BNR”
septembrie 2004 - 2008
Membru al Comitetului inter-instituţional pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare 2007-­2013, Ministerul Finanţelor Publice
august 2004 - prezent
Director – Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “VICTOR SLĂVESCU” din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române
ianuarie 2005 - 2009
Membru în Comisia de Finanţe, Contabilitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor universitare (CNATDCU), Ministerul Educaţiei şi Cercetării
ianuarie 2001 - octombrie 2004
Deputat în Parlamentul României
decembrie 2000 - ianuarie 2001
Director general, World Trade Center Bucureşti
mai 1998 - noiembrie 2000
Director Programe, World Trade Center Bucureşti
1996 - 1998
Ministru Consilier, Ambasada României la Washington
1994 -1996
Preşedinte - Director general, World Trade Center Bucureşti
1993 -1994
Secretar de Stat, Şeful Departamentului de Integrare Europeană, Guvernul României
1990 - 1992
Secretar de Stat, Şeful Departamentului de Comerţ Exterior, Ministerul Comerţului şi Turismului
1989 - 1990
Director Ştiinţific, Institutul de Economie Mondiala şi Director al Centrului de Informare Economică
1981 - 1989
Şeful Oficiului de Informare Documentară pentru Comerţul Exterior, Institutul de Economie Mondială
1977 - 1980
Şeful Sectorului Ţări cu economie de piaţă, Institutul de Economie Mondială
1971 - 1977
Profesor asociat, Şcoala Postliceală de Comerţ Exterior, Bucureşti
1967 - 1976
Cercetător Ştiinţific, Modelare matematică, statistică, conjunctură economică şi studii de piaţă şi marketing, Institutul de Economie Mondială

Activitate ştiinţifică şi de cercetare

Cărţi şi lucrări publicate - selecţie:

 • Despre criză, fără mânie şi cu discernământ, coautor, 2010
 • Viitorul resurselor proprii ale Comunităţilor Europene, prin prisma implicaţiilor asupra contribuţiei României la Bugetul UE, studiu, IER, 2009
 • Credinţă şi Economie, coautor, 2009
 • Virtuţile politicii monetare, 2008
 • Dezvoltarea pentru integrare. Cazul României, 2004
 • Starea actuală a economiei româneşti în raport cu strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu, 2004
 • Dualismul economiei româneşti vs. reformă şi funcţionalitate de piaţă, 2003
 • Economia de piaţă funcţională, 2003
 • Legitimitate mai multă pentru Europa Unită. Viitorul Europei mai aproape de cetăţean, 2002
 • România – Caracteristici prezente din perspectiva unor percepţii, 2002
 • Mediul de afaceri românesc: De ce aşa şi încotro? 2002
 • România în faţa deciziei de invitare la negocierile de aderare la NATO, 2002
 • 2007 – un termen realist de aderare a României la Uniunea Europeană, 2002
 • Privatizarea în România, 2001
 • Dualismul economiei romaneşti, 2000
 • Din nou o abordare de economie periculoasă, 2000
 • Restructurarea economică, 2000
 • Pentru o strategie de reconstrucţie economică a României, 2000
 • Încotro cu patronatul român, 2000
 • Eticheta colaborării cu FMI, 2000
 • Cetăţeanul versus instituţiile statului, 2000
 • Mediul economic şi birocraţia, 2000
 • Nevoia de social-democraţie reală, 2000
 • Starea de normalitate, 2000
 • Ce este rău cu noi? 1999
 • Un impas care trebuie depăşit, 1999
 • Politica de securitate naţională şi politica economică, 1999
 • De ce o strategie economică naţională? 1999
 • Pentru o strategie de reconstrucţie economică a României, 1999
 • Mediul economic şi de afaceri, 1999
 • Raţionalitatea bugetului, 1999
 • NATO 1999, 1999
 • Turismul de afaceri, 1998
 • Economia şi securitatea, 1998
 • Cooperarea între ţările Europei Centrale şi de Est, 1998
 • Fiscalitatea între raţiune şi disperare, 1998
 • Priorităţi în relaţiile România - SUA; un punct de vedere personal, 1997
 • România în NATO; stimularea unei decizii politice a Alianţei în favoarea României, 1997
 • Atitudinea proamericană şi acţiunea pentru perceperea corectă a acesteia de către partenerul american, 1997
 • Proiect pentru o strategie a relaţiilor România - SUA, 1996
 • Propunere de proiect de sprijin în realizarea obiectivului securităţii naţionale la care SUA şi lărgirea NATO sunt parte, 1996
 • Priorităţi imediate în dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale România - SUA, cu impact în decizia politica a SUA pentru aderarea României la NATO, 1996
 • Structuri şi eforturi naţionale pentru aderarea la NATO, 1996
 • Relaţie preferenţială România - SUA - Israel, 1996
 • Relaţiile României cu Ucraina din perspectiva aderării României la NATO, 1996
 • Criza economică mondială, coautor, 1986
 • Perspectiva tactică a corelaţiei relaţie normală - relaţie de încredere - relaţie de parteneriat strategic între SUA şi România, 1970
 • Un model econometric previzional privind volumul exportului global al României; Probleme economice nr. 11/1968, coautor

Alte funcţii şi activităţi

ianuarie 2004
Membru al Comisiei Naţionale pentru Strategie al Alianţei PNL - PD
octombrie 2002 - 2004
Preşedinte al Comisiei de Politică Externă a PNL
2000 - 2001
Vicepreşedinte al Consiliului de Conducere şi Coordonare al PNL Bucureşti
1999
Membru al Secretariatului General al Asociaţiei Naţionale Patronale şi Profesionale World Trade Center Bucureşti
1999
Membru al Consiliului Academic pentru Resurse Alternative al Academiei Române
1998
Membru al Consiliului de Relaţii Bilaterale România - SUA, structură non‑guvernamentală pentru sprijinirea şi promovarea dezvoltării relaţiilor României cu SUA printr-o mai mare transparenţă şi implicare a societăţii civile
1997
Membru al Comitetului de Acţiune România - SUA, sub egida Fundaţiei Române pentru Democraţie şi a Centrului de Studii Internaţionale şi Strategice SUA
1994 - 1999
Membru al Comitetului Consultativ de Siguranţă Rutieră în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Administraţiei Naţionale a Drumurilor
1994 - 1996
Membru al Comitetului Interministerial pentru aderarea României la Uniunea Europeană