Mihail Şutzu


Personalitate complexă, Mihail C. Şutzu era inginer, absolvent al Şcolii Centrale de Arte şi Manufacturi din Paris, colecţionar de monede şi antichităţi, preşedinte al Societăţii Numismatice Române încă de la înfiinţarea sa în 1903 şi membru al Academiei Române din 1909.

În calitate de guvernator al B.N.R., funcţie deţinută în perioada 18.11.1899 - 31.12.1904, Mihail C. Şutzu:

  • A condus negocierile cu Ministerul Finanţelor în urma cărora, prin încheierea unei convenţii, începând cu 1 ianuarie 1901, au fost modificate legea de organizare a băncii şi statutele acesteia. Statul român a retras participarea sa la capitalul Băncii Naţionale a României, iar privilegiul de emisiune al acesteia a fost prelungit până în 1920
  • În cursul anului 1901, a participat la încheierea unei noi convenţii între statul român şi B.N.R. prin care privilegiul de emisiune era prelungit cu încă 10 ani, iar acoperirea în aur a bancnotelor emise de bancă putea fi redusă, în cazuri excepţionale, de la 40% la 33%

  • A implicat B.N.R. în susţinerea activităţii Casei Centrale a Băncilor Populare
  • S-a preocupat de extinderea reţelei agenţiilor B.N.R. din ţară, precum şi de dotarea acestora cu imobile potrivite