Noutăţi


 1. 01.04.2020 Rezervele internaţionale – martie 2020 La 31 martie 2020, rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 34.123 milioane euro, față de 35.830 milioane euro la 29 februarie 2020. Nivelul rezervei de aur este la 103,6 tone. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2020 au fost de 39.006 milioane euro, faţă de 40.752 milioane euro la 29 februarie 2020.
 2. 31.03.2020 Declarație de presă a Guvernatorului BNR
 3. 31.03.2020 Buletin lunar, ianuarie 2020 (versiune integrală)
 4. 30.03.2020 Acte legislative: Circulara nr.9 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de RMO în monedă naţională Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 3,75% pe an
 5. 27.03.2020 Minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 20 martie 2020 Data publicării: 27 martie 2020
 6. 27.03.2020 Comunicat de presă privind deciziile Consiliului de administrație al BNR
 7. 26.03.2020 Buletin economic al BCE 02/2020 (sinteză)
 8. 25.03.2020 Acte legislative: Circulara nr. 8/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
 9. 25.03.2020 Statistică: Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor, februarie 2020
 10. 24.03.2020 Comunicat de presă al Comitetului de Supraveghere al Băncii Naționale a României
 11. 24.03.2020 Indicatori monetari – februarie 2020 Masa monetară M3 a crescut cu 1% față de luna anterioară până la 423 524,2 mil. lei. În raport cu februarie 2019 M3 s-a majorat cu 10%. Depozitele în lei ale rezidenților s-au majorat cu 8,9% în raport cu februarie 2019, iar cele în valută (exprimate în euro) s-au majorat cu 11,4%
 12. 20.03.2020 Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară Reducerea ratei dobânzii de politică monetară cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5 la sută, la 2,0 la sută începând cu data de 23 martie 2020. Îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±0,5 pp de la ±1 pp
 13. 18.03.2020 Comunicat de presă: Banca Națională a României este implicată împreună cu guvernul, autoritățile publice și sistemul bancar în vederea limitării efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 Banca Națională a României a întreprins un set de măsuri pentru a sprijini eforturile autorităților publice și ale sistemului bancar de a limita efectele crizei asupra economiei naționale.
 14. 16.03.2020 Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2020 În ian 2020 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 149 mil. euro, comparativ cu 322 mil. euro în ian 2019. Investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat 451 mil. euro față de 499 mil. euro în ian 2019. Datoria externă pe termen lung a însumat 77 314 mil. euro la 31 ian 2020, +6,3% față de 31 dec 2019, iar cea pe termen scurt 32 614 mil. euro, -1,9% față de 31 dec 2019
 15. 16.03.2020 Declarația Autorității Bancare Europene privind acțiunile de diminuare a impactului COVID-19 asupra sectorului bancar din UE Exercițiul de testare la stres la nivel UE este amânat pentru anul 2021 pentru a permite băncilor să acorde prioritate continuității operaționale. Autoritățile competente ar trebui să utilizeze complet flexibilitatea încorporată în regulamentele existente, dacă este cazul