Noutăţi


 1. 17.06.2021 Acte legislative: a fost publicat Regulamentul nr. 2/2021 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020
 2. 16.06.2021 Cuvânt de deschidere al domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR cu prilejul dezbaterii volumului „Destinul tezaurului românesc. Argumente din arhivele ruse”
 3. 14.06.2021 Balanţa de plăţi şi datoria externă – aprilie 2021 În ian-apr 2021, contul curent a înregistrat un deficit de 4710 mil. euro, comparativ cu 2274 mil. euro în ian-apr 2020, iar investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat 2332 mil. euro (-43 mil. euro în ian-apr 2020). Dat. ext. pe termen lung a însumat 92334 mil. euro la 30 apr '21, -0,5% față de 31 dec '20, iar cea pe termen scurt 34641 mil. euro, +4,7% față de 31 dec '20.
 4. 11.06.2021 Discursul domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR cu ocazia semnării Acordului de cooperare între Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei
 5. 11.06.2021 Comunicat de presă cu prilejul semnării Acordului de Cooperare dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României .
 6. 09.06.2021 Acte legislative: a fost publicată Circulara nr. 13/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din alamă pentru colecţionare cu tema Campionatul European de Fotbal 2020
 7. 09.06.2021 Discursul domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR în cadrul reuniunii anuale a Consiliului de administraţie al Center of Excellence in Finance
 8. 08.06.2021 Buletin lunar nr. 4/2021 (secțiune statistică)
 9. 08.06.2021 Cuvânt de deschidere al domnului Mugur Isărescu, guvernatorul BNR în cadrul conferinței de presă dedicate prezentării Raportului CNSM pentru sprijinirea finanțării verzi
 10. 08.06.2021 Emisiune numismatică cu tema Campionatul European de Fotbal 2020 Metal/valoare nominală: Alamă (Cu80Zn15Ni5)/50 bani. Data lansării: 11 iunie 2021
 11. 03.06.2021 Comunicat referitor la Ghidul de stabilire a condițiilor de aplicare a tratamentului alternativ al expunerilor instituțiilor legate de „acordurile de răscumpărare tripartite”– EBA/GL/2021/01 .
 12. 02.06.2021 Rezervele internaţionale – mai 2021 La 31 mai 2021, rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 37.570 milioane euro, față de 38.304 milioane euro la 30 aprilie 2021. Nivelul rezervei de aur este la 103,6 tone. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2021 au fost de 42.781 milioane euro, faţă de 43.185 milioane euro la 30 aprilie 2021.
 13. 28.05.2021 Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind rata noțională de actualizare aplicabilă pentru remunerația variabilă (EBA/GL/2014/01) .
 14. 27.05.2021 Indicatori monetari – aprilie 2021 În luna aprilie 2021, creditul neguvernamental în lei (pondere 70,3 % în total) s-a majorat cu 1,3% față de luna anterioară, iar creditul în valută exprimat în lei (29,7% în total) a crescut cu 0,3%. Comparativ cu aprilie 2020, creditul neguvernamental a crescut cu 8,3%, pe seama creșterii cu 13,5% a componentei în lei.
 15. 24.05.2021 Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 12 mai 2021