Noutăţi


 1. 29.05.2020 Acte legislative: Regulamentul nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscului de Credit
 2. 29.05.2020 Consultare publică: Proiectul Ordinului privind modificarea și completarea Ordinului BNR nr.10/2012
 3. 29.05.2020 Raport asupra inflaţiei - mai 2020
 4. 29.05.2020 Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară CA al BNR a hotărât: (1) reducerea ratei dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an, reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an a și ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 2,25% pe an; (2) Păstrarea nivelurilor actuale ale RMO pentru lei și valută; (3) Continuarea efectuării de operațiuni repo și a cumpărării de titluri de stat în lei de pe piața secundară
 5. 29.05.2020 Buletin lunar, martie 2020 (versiune integrală)
 6. 28.05.2020 Statistică: Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor, aprilie 2020
 7. 27.05.2020 Indicatori monetari – aprilie 2020 Masa monetară M3 a crescut cu 1,2% față de luna anterioară până la 439 076,0 mil. lei. În raport cu aprilie 2019 M3 s-a majorat cu 12,6%. Creditul în lei (pondere 67,1% în total) s-a diminuat cu 0,6% față de martie 2020, iar creditul în valută exprimat în lei (32,9% în total) a scăzut cu 0,4% (exprimat în euro a scăzut cu 0,7%)
 8. 22.05.2020 Acte legislative: Circulara nr. 11/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020
 9. 18.05.2020 Declarație de presă a Guvernatorului BNR
 10. 15.05.2020 Raport privind accesul la informațiile de interes public și activitatea de soluționare a petițiilor pentru anul 2019
 11. 14.05.2020 Balanţa de plăţi şi datoria externă – martie 2020 În ian-mar 2020 contul curent a înregistrat un deficit de 1 365 mil euro, comparativ cu 1 120 mil. euro în ian-mar 2019. Investiţiile directe nete ale nerezidenţilor au însumat -551 mil. euro față de 1 235 mil. euro în ian-mar 2019. Datoria externă pe termen lung a însumat 74 867 mil. euro la 31 mar. 2020, +1,7% față de 31.12.19, iar cea pe termen scurt 31 355 mil. euro, -2,7% față de 31.12.19
 12. 11.05.2020 Comunicat al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială
 13. 04.05.2020 Rezervele internaţionale – aprilie 2020 La 30 aprilie 2020, rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 33.156 milioane euro, față de 34.123 milioane euro la 31 martie 2020. Nivelul rezervei de aur este la 103,6 tone. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2020 au fost de 38.417 milioane euro, faţă de 39.006 milioane euro la 31 martie 2020.