Noutăţi


 1. 14.02.2020 Acte legislative: Ordinul nr. 37/2020 privind radierea unei societăți IFN
 2. 14.02.2020 Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 7 februarie 2020 Data publicării: 14 februarie 2020
 3. 13.02.2020 Emisiune numismatică cu tema 100 de ani de la înființarea Operei Române din Cluj Data lansării: 17 februarie 2020
 4. 13.02.2020 Discursul guvernatorului BNR Mugur Isărescu la conferința "Investment and Investment Finance in Romania" Eveniment organizat de Banca Națională a României împreună cu Banca Europeană de Investiții
 5. 13.02.2020 Balanţa de plăţi şi datoria externă – decembrie 2019 În anul 2019 contul curent al balanţei de plăţi a avut un deficit de 10 478 mil. euro, comparativ cu 8 960 mil. euro în 2018. Investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat 5 296 mil. euro în 2019 comparativ cu 5 266 mil. euro în anul anterior. Datoria externă pe termen lung a însumat 72 740 mil. euro la 31 dec 2019, iar cea pe termen scurt 33 260 mil. euro.
 6. 12.02.2020 Acte legislative: Regulamentul nr. 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 7. 11.02.2020 Prezentarea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu la conferinţa de presă „Raport asupra inflaţiei, februarie 2020"
 8. 11.02.2020 Raport asupra inflaţiei - februarie 2020
 9. 07.02.2020 Buletin lunar, decembrie 2019 (secțiune statistică)
 10. 07.02.2020 Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară CA al BNR a hotărât: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 2,50% pe an, menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an a și ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50% pe an. Reducerea RMO în valută la nivelul de 6% și menținerea RMO în lei la 8%.
 11. 06.02.2020 Caiete de studii: Implementarea amortizorului anticiclic de capital (CCyB) în România - Alexie Alupoaiei, Matei Kubinschi, Luminița Tatarici, Alina Zaharia
 12. 03.02.2020 Rezervele internaţionale – ianuarie 2020 La 31 ianuarie 2020, rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 35.505 milioane euro, față de 32.926 milioane euro la 31 decembrie 2019. Nivelul rezervei de aur este la 103,6 tone. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2020 au fost de 40.278 milioane euro, faţă de 37.450 milioane euro la 31 decembrie 2019.
 13. 31.01.2020 Comunicatul BCE referitor la ratificarea acordului privind retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană
 14. 27.01.2020 Indicatori monetari – decembrie 2019 Masa monetară M3 a crescut cu 2,6% față de luna anterioară până la 422 628,6 mil. lei. În raport cu decembrie 2018 M3 s-a majorat cu 10,9%. Depozitele în lei ale rezidenților s-au majorat cu 9,7% în raport cu decembrie 2018, iar cele în valută (exprimate în euro) s-au majorat cu 12,5%.