Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)


OCDE reprezintă unul dintre cele mai importante forumuri de discuții la nivel mondial, unde guvernele colaborează pentru a identifica soluții la problemele comune cu care se confruntă. Misiunea de bază a organizației, care numără în prezent 36 de membri (majoritatea țări dezvoltate și câteva economii emergente), este de a promova politici care să îmbunătățească situația economică și socială la nivel global. Activitatea OCDE se bazează pe monitorizarea permanentă a evoluțiilor economice din statele membre, dar și a celor din afara zonei OCDE, prin colectarea de date referitoare la o gamă extinsă de probleme, în baza cărora elaborează proiecții economice pe termen scurt și mediu și de asemenea, recomandări către autoritățile naționale.

În prezent, România nu este membră OCDE, însă depune eforturi în acest sens. BNR si-a manifestat disponibilitatea de a susține aceste eforturi, prin implicarea în activitatea structurilor de lucru ale OCDE relevante. În acest sens, BNR a început să participe, din octombrie 2015, în calitate de invitat, la reuniunile “Comitetului pentru Piețe Financiare”, din luna iunie 2017 la reuniunile grupurilor de lucru Working Party on National Accounts și Working Party on Financial Statistics din cadrul „Comitetului pentru statistică și politici statistice” și, din anul 2018, a devenit membră al Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară. Concomitent, BNR a luat parte la lucrările Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu OCDE, aflat în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, care are rolul de a elabora strategia de promovare a candidaturii României la OCDE, cu stabilirea unui calendar de acțiuni, evenimente și buget, precum și de a coordona demersurile instituțiilor implicate în acest proces.

Website-ul OECD