Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
 
21.10.2019

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare

Scurtă prezentare

carmen.popescu@bnro.ro
alice.petcu@bnro.ro
gheorghe.chitu@bnro.ro
21.10.2019

Regulament privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora

Scurtă prezentare

carmen.popescu@bnro.ro
alice.petcu@bnro.ro
 
*

Ordinul Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, şi Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar - contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre

Scurtă prezentare

*

Ordin privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale

Scurtă prezentare

*

Ordin privind modificarea Ordinului nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

Scurtă prezentare

*

Regulament privind instituţiile emitente de monedă electronică

Scurtă prezentare

*

REGULAMENT privind instituţiile de plată și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi

Scurtă prezentare


* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primate < /I>