Proiecte legislativeProiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

 
 
 
 

 
Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
19.12.2022 Proiect de Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare și a Normei nr. 3/2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare

Scurtă prezentare

Iancu Cuțumișu
Alexandra Ciocan
09.12.2022 Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Scurtă prezentare

Cristina Drăgoi
 
* Proiectul Ordinului Băncii Naționale a României privind completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară şi a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Scurtă prezentare

* Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Scurtă prezentare

* Proiectul de Regulament privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și a Regulamentului nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora

Scurtă prezentare
* Proiectul Ordinului privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Scurtă prezentare


Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite

* Proiecte legislative în curs de definitivare