Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
 
19.08. 2019

Ordin privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale

Scurtă prezentare

ana.necula@bnro.ro
 
*

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României

Scurtă prezentare

*

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare

Scurtă prezentare

*

Ordin privind modificarea Ordinului nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

Scurtă prezentare

*

Regulament privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Scurtă prezentare

*

Proiectul de regulament privind includerea entităților în planul de redresare a grupului

Scurtă prezentare

*

Regulament privind instituţiile emitente de monedă electronică

Scurtă prezentare

*

REGULAMENT privind instituţiile de plată și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi

Scurtă prezentare


* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite