Raportarea de date şi informaţii statistice la BNRAnexele I - XIII fac parte din regulament, prezentând formularele necesare raportărilor de date și informații statistice:

 • Anexa nr. I.1 - Activele și pasivele bilanțiere
 • Anexa nr. I.1 A - Soldul creditelor restante și a liniilor de credit neutilizate de instituțiile de credit
 • Anexa nr. I.2 - Ajustări din reevaluare
 • Anexa nr. I.3 - Active și pasive bilanțiere în echivalent lei
 • Anexa nr. I.4 - Securitizări și alte transferuri de credite efectuate de instituțiile de credit
 • Anexa nr. I.5 - Activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară
 • Anexa nr. I.6 - Activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară în echivalent lei
 • Anexa nr. I.7 - Ajustări din reevaluare ale fondurilor de piață monetară
 • Anexa nr. I.8 - Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică
 • Anexa nr. I.9 - Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică în echivalent lei
 • Anexa nr. I.10 - Nomenclatorul nr. 1 Cod sector institutional; Nomenclatorul nr. 2 Cod scadență pe instrumente financiare și intervale de scadență
 • Anexa nr. II.1 - Formule de calcul
 • Anexa nr. II.2 - Ratele dobânzii aferente creditelor și ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold
 • Anexa nr. II.3 - Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) și creanțelor aferente cardurilor de credit
 • Anexa nr. II.4 - Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit și depozit
 • Anexa nr. II.5 - Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garanții reale și/sau garanții personale
 • Anexa nr. II.6 - Ratele dobânzii aferente creditelor existente în sold
 • Anexa nr. II.7 - Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit renegociate
 • Anexa nr. III.1 - Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold
 • Anexa nr. III.2 - Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei
 • Anexa nr. III.3- Codurile atribuite unor indicatori; Monede necotate de BNR și cursul de schimb utilizat
 • Anexa nr. IV.1- Situația activelor și pasivelor fondurilor de investiții
 • Anexa nr. IV.1 A- Situația titlurilor de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report
 • Anexa nr. IV.2- Situația principalelor active și pasive în echivalent lei
 • Anexa nr. IV.3- Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului
 • Anexa nr. IV.4- Situația emiterilor și răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții
 • Anexa nr. IV.5- Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență; Codurile atribuite coloanei Cod sector institutional; Clasificarea în funcție de politica de investiții a fondurilor de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF; Structura fondurilor de investiții din categoria Fonduri de investiții Alternative care nu au obligația înregistrării la ASF;
 • Anexa nr. V.1- Situația activelor și pasivelor existente în sold
 • Anexa nr. V.2- Ajustări din reevaluare
 • Anexa nr. V.3- Provizioane tehnice de asigurări generale
 • Anexa nr. V.4- Ajustări din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurări generale
 • Anexa nr. V.5- Prime, contribuții, indemnizații, venituri și comisioane
 • Anexa nr. V.6- Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență; Monede necotate de Banca Națională a României și cursul de schimb utilizat; Codurile atribuite coloanei Cod sector institutional;
 • Anexa nr. VI.1- Situația tranzacțiilor privind activele și pasivele societăților vehicul investițional; Monede necotate de Banca Națională a României și cursul de schimb utilizat
 • Anexa nr. VI.2- Situația activelor și pasivelor societăților vehicul investițional existente în sold
 • Anexa nr. VI.3- Situația principalelor active și pasive în echivalent lei
 • Anexa nr. VI.4- Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/ reducerea valorii contabile (write-down)
 • Anexa nr. VI.5- Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență; Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional
 • Anexa nr. VII.1- Cod de identificare entitate raportoare; Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la sfârșitul lunii de referință
 • Anexa nr. VII.1 A- Cod de identificare entitate raportoare; Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN ale sucursalelor societăților de asigurare care funcționează în străinătate la 31 decembrie an de referință
 • Anexa nr. VII.2- Cod de identificare entitate raportoare; Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință
 • Anexa nr. VII.3- Cod de identificare entitate raportoare; Situația emisiunilor de acțiuni identificabile prin cod ISIN listate pe piețele externe de capital la sfârșitul lunii de referință
 • Anexa nr. VII.3 A- Cod de identificare entitate raportoare; Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond emise identificabile prin cod ISIN
 • Anexa nr. VII.4- Cod de identificare entitate raportoare; Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele externe de capital la sfârșitul lunii de referință
 • Anexa nr. VII.5- Cod de identificare entitate raportoare; Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN) la sfârșitul lunii de referință
 • Anexa nr. VII.6- Nomenclatorul nr. 1 Frecvență de răscumpărare; Nomenclatorul nr. 2 Tip de răscumpărare; Nomenclatorul nr. 3 Frecvență de plată cupon ; Nomenclatorul nr. 4 Tip cupon; Nomenclatorul nr. 5 Tip tranzacție prin care au fost achiziționate titlurile; Nomenclatorul nr. 6 Tip investitor; Nomenclatorul nr. 7 Tip dețineri; Nomenclatorul nr. 8 Cod sector institutional; Nomenclatorul nr. 9 Tip fond de investiții; Nomenclatorul nr. 10 Structura geografică a fondurilor de investiții; Nomenclatorul nr. 11 Structura activelor fondurilor de investiții
 • Anexa nr. VII.7- Reguli de stabilire a codului de referință pentru titluri de valoare fără cod ISIN; Tabelul nr. 1 Corespondență cod tip titlu de valoare - cod de referință titlu de valoare; Tabelul nr. 2 Corespondență cod tip emitent - cod de referință titlu de valoare
 • Anexa nr. VIII.1- Lista B1 - Servicii tranzacții în nume și cont propriu ale instituției de credit raportoare în relația cu nerezidenții; Lista B1 - Servicii tranzacții în nume și cont propriu ale instituției de credit raportoare în relația cu nerezidenții; Lista B2 - Venituri din investiții directe și "alte investiții" tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții; Lista B2 - Venituri din investiții directe și "alte investiții" tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții ; Lista B3 - Transferuri curente și de capital tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții; Lista B3 - Transferuri curente și de capital tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții; Lista B4 - Investiții directe tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții; Lista B4 - Investiții directe tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții; Lista B5 - Instrumente financiare derivate tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții; Lista B5 - Instrumente financiare derivate tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu; Lista B6 - Alte tipuri de decontări tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu și în numele și contul clienților în relația cu nerezidenții; Lista B6 - Alte tipuri de decontări tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu și în numele și contul clienților în relația cu nerezidenții
 • Anexa nr. VIII.2- Lista MF1 - Indicatori transmiși de Ministerul Finanțelor; Lista MF2 - Lista creanțelor guvernamentale externe din credite pe termen mediu și lung; Lista indicatori MF- Indicatori ce vor fi completați de Ministerul Finanțelor
 • Anexa nr. VIII.3- Tabelul 1 - Operatiuni de schimb valutar; Tabelul 2 - Descrierea tranzacțiilor valutare
 • Anexa nr. IX.1- Formular F1
 • Anexa nr. IX.2- Formular F2 Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane
 • Anexa nr. IX.3- Formular F3 Raportare statistică privind operațiunile de natura datoriei externe private pe termen lung
 • Anexa nr. X.1- INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA
 • Anexa nr. X.2- INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA
 • Anexa nr. X.3- Formular IDSR - NOTIFICARE privind investițiile directe în străinătate ale rezidenților
 • Anexa nr. XI.1- STRUCTURA DE RAPORTARE a tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară
 • Anexa nr. XI.2- STRUCTURA DE RAPORTARE a tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară
 • Anexa nr. XI.3- STRUCTURA DE RAPORTARE a operațiunilor de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară
 • Anexa nr. XI.4- STRUCTURA DE RAPORTARE a tranzacțiilor forward rate agreements (FRA)
 • Anexa nr. XI.5- STRUCTURA DE RAPORTARE a tranzacțiilor swap pe rata dobânzii
 • Anexa nr. XI.6- STRUCTURA DE RAPORTARE a tranzacțiilor cu opțiuni pe rata dobânzii
 • Anexa nr. XI.7- STRUCTURA DE RAPORTARE a tranzacțiilor cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale
 • Anexa nr. XI.8- STRUCTURA DE RAPORTARE a tranzacțiilor swap valutar pe rata dobânzii
 • Anexa nr. XII.1- STRUCTURA GENERALĂ A STATISTICILOR REFERITOARE LA PLĂȚI
 • Anexa nr. XII.2- DEFINIȚII ALE DATELOR
 • Anexa nr. XII.3- SCHEME DE RAPORTARE; Tabelul 1 - Instituții care oferă servicii de plată către instituții care nu sunt instituții financiare monetare (non-IFM); Tabelul 2 - Funcțiile cardurilor; Tabelul 3- Dispozitive de acceptare a cardurilor; Tabelul 4 - Operațiuni de plată care implică non-IFM; Tabelul 5 - Operațiuni de plată frauduloase care implică non-IFM; Tabelul 6 - Operațiuni de plată pe tip de terminal care implică non-IFM; Tabelele 7a, 7b, și 7c sunt raportate de operatorii de sisteme de plăți, pe bază semestrială; Tabelele 8a, 8b și 8c sunt raportate de operatorii de sisteme de plăți, pe bază semestrială; Tabelul 9 - Raportarea trimestrială a operațiunilor de plată care implică non-TFM
 • Anexa nr. XII.4- STRUCTURA STATISTICILOR REFERITOARE LA SISTEME DE COMPENSARE/DECONTARE A OPERAȚIUNILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE
 • Anexa nr. XIII.1
 • Anexa nr. XIII.2