Rata dobânzii de politică monetară


Operaţiunile de piaţă monetară ale BNR cărora le este ataşată rata dobânzii de politică monetară

Anul Operaţiuni de piaţă monetară Maturitatea standard Metoda de derulare
2000 Atragere de depozite nestandardizată (scadenţele au variat între ON şi 3 luni) licitaţii la rată variabilă de dobândă*
2003 o lună
20051 licitaţii la rată fixă de dobândă
2007 (iulie) două săptămâni licitaţii la rată variabilă de dobândă*
2007 (septembrie) licitaţii la rată fixă de dobândă
2008 (mai) o săptămână
2008 (octombrie) Operaţiuni repo nestandardizată nestandardizată
2009 (aprilie) o lună licitaţii la rată fixă de dobândă
2009 (august) o săptămână
2010 (aprilie) Atragere de depozite o săptămână licitaţii la rată fixă de dobândă
2011 (martie) Operaţiuni repo o săptămână licitaţii la rată fixă de dobândă

* Rata dobânzii de politică monetară reprezentând plafonul ratelor dobânzilor acceptate.

1 În februarie 2006 este introdusă frecvenţa standard de organizare a licitaţiilor (săptămânal, în fiecare luni).