Recrutarea externă


Este un proces de selecție desfășurat pe baze competitive, unde accentul este pus pe nivelul cunoștințelor teoretice de specialitate necesare ocupării postului şi pe capacitatea de asimilare de noi informații, experiența profesională nefiind un factor decisiv în selectarea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului.

Înscrierea

Oportunitățile de carieră în Banca Națională a României sunt publicate în cadrul secțiunii Carieră - Posturi vacante, fiecare candidat putând aplica pentru postul care corespunde profilului academic și profesional, precum și opțiunilor profesionale.

Detalii pentru înscrierea cu succes și maximizarea șanselor de reușită la un proces de recrutare »»»

Primirea documentelor
Este comunicată candidatului printr-un e-mail automat transmis de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Primirea e-mailului automat nu implică înscrierea la procesul de recrutare.

Detalii privind acțiunile necesare în cazul în care BNR nu confirmă primirea documentelor »»»

Acceptarea candidaturii și înscrierea la procesul de selecție
Înscrierea la un proces de selecție se realizează urmare analizării documentelor transmise atunci când sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile de ocupare a postului și criteriile generale de acceptare a unei candidaturi.

Detalii privind criterii generale de acceptare a unei candidaturi »»»

Comunicarea acceptării/respingerii candidaturii
Direcția resurse umane comunică rezultatul analizei documentelor către candidat, prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Etapele procesului de selecție

 1. Evaluarea cunoștințelor de specialitate

  Are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare și se realizează prin interviu și testare scrisă sau exclusiv prin interviu. Modalitatea de evaluare este stabilită în funcție de tipul postului și se specifică în anunț.

  În funcție de specificul postului, interviul poate fi precedat de testare practică sau de o testare a abilităților personale (verbale/numerice/logice).

  Evaluarea cunoştinţelor de specialitate poate avea loc atât la sediile băncii, cât și prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

  Detalii privind etapa de evaluare a cunoștințelor de specialitate »»»


  Candidatul care a fost admis la finalul etapei de evaluare a cunoștințelor de specialitate participă la etapa de evaluare a compatibilității cu postul.


 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul

  Candidatul declarat admis la finalul primei etape, completează un chestionar psihometric standardizat prin care sunt evaluate preferințe la locul de muncă şi competenţe comportamentale asociate postului pentru care se desfășoară recrutarea. Ulterior, confirmarea profilului rezultat în urma completării chestionarului și determinarea compatibilităţii cu postul se realizează în cadrul unui interviu susținut cu reprezentanții Direcției resurse umane.

Alte informații referitoare la susținerea etapelor de selecție
În cazul în care un candidat nu este prezent/conectat la data şi ora comunicate prin e-mail pentru susținerea probei de selecție, acesta pierde dreptul de a mai susţine proba și, implicit, nu mai poate continua procesul de selecţie.

Comunicarea rezultatului
Rezultatul obţinut de candidat în urma participării la procesul de recrutare se transmite candidatului prin e-mail, pe adresa comunicată în Formularul de aplicare.

Certificarea îndeplinirii condițiilor de ocupare a postului

Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de ocupare a postului, Banca Națională a României solicită candidatului admis la finalul procesului de recrutare transmiterea prin e-mail, într-un termen specificat, a copiilor documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de ocupare a postului și, ulterior, prezentarea acestora în original.

Detalii privind documentele care sunt solicitate în vederea certificării îndeplinirii condițiilor de ocupare a postului »»»

Important!

În situaţia în care candidatul declarat admis nu transmite/nu prezintă în termenul comunicat documentele solicitate sau dacă documentele sunt incomplete, precum și dacă informațiile care au stat la baza acceptării candidaturii nu pot fi probate prin documentele transmise/prezentate în original, candidatul nu va putea fi angajat în Banca Națională a României și va fi informat, în acest sens, prin e-mail.