Registre şi Liste


Instituţii de credit, instituţii de plată, instituţii emitente de monedă electronică, instituţii financiare nebancare:
I. INSTITUŢII DE CREDIT
II. INSTITUŢII DE PLATĂ
III. INSTITUŢII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
IV. INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE
Registrul general
Registrul special
Registrul de evidenţă
Instituții din alte State Membre UE pentru care autoritățile competente au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României:
V. INSTITUŢII DE CREDIT
VI. INSTITUŢII DE PLATĂ
VII. INSTITUŢII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
I. INSTITUŢII DE CREDIT

Registrul instituţiilor de credit

PARTEA I - Instituţii de credit persoane juridice române

Instituţiile de credit persoane juridice române se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 32 alin.(1) din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi sub supravegherea prudenţială a acesteia, potrivit dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din acelaşi act normativ.

PARTEA II - Sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine

 • Secţiunea I - Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe

  Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) lit. b), precum şi cu cele ale art.69 alin.(1) coroborate cu dispoziţiile art. 32 alin.(1) din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi sub supravegherea prudenţială a acesteia, potrivit dispoziţiilor art.67 alin.(3) coroborate cu cele ale art.213 şi cu cele ale art. 164 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 • Secţiunea II - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre

  Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot înfiinţa sucursale pe teritoriul României pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de autoritatea competentă din statul membru de origine. Supravegherea prudenţială a acestor sucursale este realizată de autoritatea competentă din statul membru de origine a instituției de credit, fără a se aduce atingere competenţelor Băncii Naţionale a României prevăzute de OUG nr.99/2006 (conform art. 45 alin. (1), art.55 şi art.208 din OUG nr.99/2006).

II. INSTITUŢII DE PLATĂ

Registrul instituţiilor de plată

 • Partea I - Active

  Instituţiile de plată persoane juridice române pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt înscrise în registrul instituţiilor de plată, organizat şi administrat de Banca Naţională a României potrivit art.61 alin. (1) din OUG nr.113/2009, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi cu agenţii instituţiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudenţială a acestora este realizată de Banca Naţională a României conform art. 62 alin.(2) din acelaşi act normativ.

III. INSTITUŢII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

Registrul instituţiilor emitente de monedă electronică

 • Partea I - Active

  Instituţiile emitente de monedă electronică persoane juridice române pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr.127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare şi sunt înscrise în registrul instituţiilor emitente de monedă electronică, organizat şi administrat de Banca Naţională a României potrivit art.60 alin. (1) din Legea nr.127/2011, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi cu agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române. Supravegherea prudenţială a acestora este realizată de Banca Naţională a României conform art. 61 alin.(2) din acelaşi act normativ.

IV. INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

Registrele instituţiilor financiare nebancare

Registrul general

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general, în principal pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise. Banca Naţională a României poate desfăşura ori de câte ori consideră necesar şi inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

Registrul special

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, atât pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise, cât şi prin inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

Registrul de evidenţă

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă nu sunt supuse monitorizării sau supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României realizate în baza prevederilor cap. III din Legea nr.93/2009.


Instituții din alte State Membre UE pentru care autoritățile competente au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României

V. INSTITUŢII DE CREDIT

VI. INSTITUŢII DE PLATĂ

VII. INSTITUŢII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

VIII. INSTITUȚII FINANCIAR NEBANCARE