Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)


România a ratificat Acordul de Înfiinţare a BERD în anul 1990, ca unul dintre membrii fondatori ai acestei instituţii. În prezent, capitalul subscris de România are valoarea de 144,07 milioane euro, respectiv 14.407 acţiuni.

Consiliul Guvernatorilor BERD este alcătuit din reprezentanţi ai tuturor statelor membre. Ministrul finanţelor publice este guvernator pentru România, iar guvernatorul Băncii Naţionale a României este guvernator supleant.

Începând din anul 2011, România face parte din constituenţa condusă de Turcia, din care mai fac parte Azerbaidjan, Republica Kîrgîză și, din data de 15 iunie 2018, Republica Moldova.

Cea mai recentă Strategie de ţară pentru România a fost aprobată în septembrie 2015 şi propune ca direcții de acțiune pentru perioada 2015-2018: extinderea accesului la finanţare prin stimularea creditării şi dezvoltării pieţelor de capital, reducerea disparităţilor regionale şi încurajarea incluziunii, precum şi ameliorarea competitivităţii în sectorul privat.

Până la 31 august 2018, BERD a acordat României un sprijin financiar în sumă cumulată de aproximativ 8,21 miliarde euro, în cadrul a 425 proiecte, din care 65 la sută s-au îndreptat către sectorul privat.

Secţiunea dedicată României pe website-ul BERD