Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)


România a devenit membră BIRD (Banca Mondială) în 1972, acceptând Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 280/28.11.1972 care stabileşte termenii şi condiţiile de aderare. La 30 septembrie 2018, capitalul subscris de România se ridica la 686, 6 milioane de dolari SUA 1944 reprezentând 0,31% drept de vot.

Conform HG nr. 663/2014 şi 34/1997, guvernator pentru România la BIRD este ministrul finanţelor publice, poziţia de guvernator supleant fiind deţinută de viceguvernatorul BNR desemnat în acest sens de către guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Activitatea Băncii Mondiale în România a fost reluată în anul 1991.

În data de 21 mai 2018, Consiliul Directorilor Executivi a adoptat noul Parteneriat de țară pentru perioada 2019 – 2023. Acesta urmărește 3 direcții de acțiune: investițiile în oameni și egalitatea de șanse, sprijinirea sectorului privat și îmbunătățirea capacitații de reacție în fața dezastrelor naturale și schimbărilor climaterice.

Sprijinul financiar acordat României în perioada 1991- septembrie 2018 s-a concretizat în împrumuturi în valoare totală de aproximativ 14,1 miliarde dolari SUA, din care s-au tras 11,8 miliarde dolari SUA.

Printre cele mai substanțiale împrumuturi acordate României de către Banca Mondială se numără cele menite să sprijine politicile de dezvoltare, respectiv: seria de trei împrumuturi în valoare totală de un miliard de euro, în perioada 2009-2011, ca parte a sprijinului financiar coordonat pentru susţinerea României în contracararea efectelor crizei economice (Development Policy Loan – DPL); în continuarea acestora un împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii (Development Policy Loan with a Deferred Drawdown Option - DPL DDO) tot pentru suma de un miliard de euro; precum și două împrumuturi în valoare de 750 milioane euro în 2014 și încă unul în valoare de 500 milioane euro în 2016 (Fiscal Effectiveness and Growth Development Policy Loan – FEG-DPL) care vizează eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică.

Programul de evaluare a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program - FSAP), este un proces cuprinzător prin care se realizează o analiză în profunzime a sectorului financiar național. Evaluările FSAP sunt responsabilitatea comună a FMI şi Băncii Mondiale pentru economiile în dezvoltare şi emergente şi exclusiv a FMI pentru economiile avansate. Cele două componente majore ale evaluărilor FSAP sunt: evaluarea din perspectiva stabilității financiare, în sarcina FMI şi evaluarea din perspectiva dezvoltării financiare, responsabilitate a Băncii Mondiale.

România a participat la trei evaluări FSAP realizate de către Banca Mondială, astfel:

  • Evaluarea inițială, ce a avut loc în anul 2003 şi în urma căreia raportul întocmit nu a fost destinat publicării;
  • Prima actualizare a evaluării FSAP, care s-a derulat în perioada 2008-2009, iar raportul aferent a fost publicat în luna iunie 2009 (Financial Sector Assessment - FSA);
  • Ce-a de-a doua actualizare a evaluării FSAP, care a avut loc în perioada 2017-2018, iar concluziile evaluării, împreună cu o serie de documente suport, au fost publicate în luna iulie 2018 (Financial Sector Assessment - FSA). Secţiunea dedicată României pe website BIRD.

Secţiunea dedicată României pe website BIRD