Relaţii bilaterale cu alte bănci centrale


În prezent, BNR are relaţii de colaborare în domeniul schimburilor de informaţii, asistenţei tehnice, acorduri de cooperare (în special în domeniul supravegherii bancare) cu bănci centrale din ţările: Azerbaidjan, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Indonezia, Kazahstan, Kyrgystan, Malaiezia, Marea Britanie, Moldova, Olanda, Republica Cehă, Tunisia, Turcia, Ungaria, Spania, Portugalia, Italia și Liban.

În cursul anului 2007 au fost semnate Memorandumuri de înţelegere privind colaborarea şi schimbul de informaţii cu băncile centrale ale Malaeziei, Tunisiei şi, respectiv, Iordaniei.

De asemenea, în data de 22 februarie 2017 s-a semnat Memorandumul de înțelegere între Banca Națională a României și Banca Libanului, reprezentată prin Comisia de Control Bancar din Liban, privind cooperarea în domeniul supravegherii instituțiilor de credit.

Aceste memorandumuri oferă cadrul juridic general pentru desfăşurarea relaţiilor de cooperare în domeniul supravegherii bancare, schimbului de informaţii şi de opinii pe probleme de politică monetară, precum şi în ceea ce priveşte programele de instruire şi asistenţă.