Rezervele minime obligatorii


Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibilităţi băneşti ale instituţiilor de credit, în lei şi în valută, păstrate în conturi deschise la Banca Naţională a României.

Funcţiile principale ale mecanismului RMO constituite în lei sunt cea de control monetar (aflată în strânsă corelaţie cu cea de gestionare a lichidităţii de către BNR) şi cea de stabilizare a ratelor dobânzilor de pe piaţa monetară interbancară. Rolul major al RMO în valută este acela de a tempera expansiunea creditului în valută.

Principalele caracteristici ale acestui instrument sunt:

  • baza de calcul a RMO se determină ca nivel mediu zilnic (pe perioada de observare) al soldurilor elementelor de pasiv în lei şi în valută din bilanţurile băncilor (cu excepţia pasivelor interbancare, a obligaţiilor către BNR şi a capitalurilor proprii);
  • perioada de observare şi cea de aplicare au durata de o lună, fiind succesive (prima dintre ele reprezentând intervalul cuprins între data de 24 a lunii precedente şi data de 23 a lunii curente);
  • ratele RMO pot fi diferenţiate atât în funcţie de moneda de constituire, cât şi în funcţie de scadenţa reziduală a elementelor incluse în baza de calcul (mai mică sau mai mare de 2 ani);
  • RMO se constituie ca nivel mediu zilnic al disponibilităţilor menţinute pe parcursul perioadei de aplicare în conturile deschise la BNR;
  • deficitului de rezerve i se aplică o dobândă penalizatoare, iar abaterile repetate se sancţionează prin avertisment, amenzi sau prin limitarea operaţiunilor instituţiei de credit.

Ratele rezervelor minime obligatorii (RMO)

Elemente ale bazei de calcul Rata RMO (%)
 lei  în vigoare începând cu: valută în vigoare începând cu:
Pasive cu scadenţă reziduală mai mica de 2 ani de la finele perioadei de observare 8 24 mai 2015 5 24 noiembrie 2020
Pasive cu scadenţă reziduală
mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare
cu clauză de rambursare, transferare, retragere anticipată 8 24 mai 2015 5 24 noiembrie 2020
fără clauză de rambursare, transferare, retragere anticipată 0 24 aug. 2002 0 24 mai 2009
Împrumuturi nerambursabile 0 24 aug. 2002 0 24 aug. 2002

Ratele dobânzii bonificate la RMO

Moneda de constituire Rata dobânzii bonificate
%p.a.
în vigoare începând cu:
RMO constituite în lei 0,80 24 martie 2024
RMO constituite în valută EUR 0,13 24 martie 2024
USD 0,36 24 martie 2024
 

Ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de RMO

Moneda de constituire Rata dobânzii penalizatoare
%p.a.
în vigoare începând cu:
RMO constituite în lei 12 24 ianuarie 2023
RMO constituite în valută EUR 7,25 24 ianuarie 2024  
USD 7,25 24 ianuarie 2024