Simpozionul de istorie bancară Cristian Popişteanu

Ediţia a XVII-a, 29 aprilie 2009


"Din istoria Băncii Naţionale - sucursale şi agenţii"

Seminarul se înscrie in seria de manifestări organizate de Banca Naţională a României în perioada 29-30 aprilie 2009, cu ocazia aniversării a 129 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Organizat anual împreună cu Fundaţia Culturală Magazin Istoric şi Asociaţia Română a Băncilor, ediţia din acest an a Simpozionului constituie un prilej de omagiere a activităţii sucursalelor şi agenţiilor BNR.

Specialiştii Băncii Naţionale a României, în urma unei ample documentări pe plan local prin studierea unor fonduri arhivistice, monografii, articole ştiinţifice, discuţii cu martori ai evenimentelor, au identificat pagini importante din istoria sucursalelor şi agenţiilor de altă dată ale băncii centrale, precum şi date istorice privind participarea BNR la viaţa economico-socială a judeţelor ţării.

Alături de conducerea Băncii Naţionale şi specialişti din cadrul instituţiei, la seminar au participat reprezentanţi ai băncilor comerciale, cercetători în istorie economică, specialişti în economie şi istorie, oaspeţi din ţară.

Prezentări susţinute în cadrul seminarului:

Lansare de carte

 Istoria Băncii Naţionale a României în date, vol.II (1915-1918), autori: Cristian Păunescu, Mihaela Tone şi Nadia Manea

Decernarea premiilor anuale oferite de Fundaţia culturală Magazin Istoric, pentru cele mai importante contribuţii ale cercetării istorice pe anul 2008