Sisteme pentru plăţi de valoare mică şi volum mare


Sistemul SENT

SENT este un sistem electronic de compensare multilaterală a unor instrucţiuni de plată interbancare naţionale denominate în lei şi unor instrucţiuni de plată interbancare naţionale şi transfrontaliere denominate în euro, de valoare mică şi volum mare transmise între participanţi, pe parcursul mai multor sesiuni zilnice.

Sistemul a intrat în funcţiune în anul 2005, fiind dezvoltat şi implementat în cadrul proiectului Phare RO-0005.02 - "Interbank Payment System".

Sistemul este operat de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND S.A. , societate comercială constituită în anul 2000 de către BNR (care deţine 33,33% din capitalul social al acesteia) şi un număr de bănci (care deţin 66,67% din capitalul social al societăţii).

Sistemul procesează interbancar atât transferuri credit şi debitări directe de valoare mică cât şi instrumente de debit de tip cecuri, cambii, bilete la ordin.

Obligaţiile de plată în lei rezultate din compensarea instrucţiunilor de plată în sistemul SENT sunt garantate integral, iar decontarea acestor obligaţii se realizează în sistemul ReGIS. Decontarea obligaţiilor de plată în euro rezultate din compensarea instrucţiunilor de plată interbancare naţionale şi transfrontaliere se realizează în sistemul TARGET2.

Sistemul este desemnat prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr.637/15.06.2011 ca intrând sub incidenţa Legii nr.253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontarii în sistemele de plati si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare), cu modificările și completările ulterioare.

Detalii suplimentare privind sistemul SENT pot fi obţinute de la TRANSFOND S.A.