Theodor Rosetti


Descendent al unei vechi familii boiereşti, Theodor Rosetti a făcut studii juridice la Viena şi Paris, numărându-se printre întemeietorii societăţii Junimea.

Ca membru al Partidului Conservator a fost de mai multe ori preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru. A deţinut funcţia de guvernator al B.N.R. în perioada 19.11.1890-21.11.1895.

De activitatea sa sunt legate:

  • Desfăşurarea şi finalizarea negocierilor dintre B.N.R. şi statul român cu privire la schimbarea sistemului monetar şi introducerea monometalismului aur
  • Întocmirea Regulamentului Casei de Pensiuni şi Ajutoare a Funcţionarilor B.N.R.
  • Înfiinţarea Băncii Agricole cu sprijinul Băncii Naţionale