Vasile Malinschi


Preşedinte al Băncii Republicii Populare Române – Bancă de Stat şi apoi guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România: 1 aprilie 1963 – 20 septembrie 1977. România a devenit membru al FMI în 1972. Alături de Iugoslavia, România era singura ţară din blocul comunist care colabora cu BIRD şi FMI.