Viceguvernator BNR


 

Prof. univ. dr. Leonardo Badea
Membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator BNR
Născut la 23 februarie 1975 în Târgovişte, judeţul Dâmbovița
Absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, A.S.E. Bucureşti

Prof. univ. dr. Leonardo Badea

Educaţie și formare

2020-2021
The University of Salford, Salford Business School - Master of Science in International Banking and Finance (With Distinction)
2011-2013
Academia Română – Şcoala post-doctorală academică în economie (SpDAE)
2000-2005
Academia de Studii Economice din București – Diplomă de doctor
1993-1997
Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Valahia“ din Târgoviște - Diplomă de licență, specializarea Finanțe-Asigurări

Experienţă profesională

Octombrie 2019 - prezent
Viceguvernator și Membru în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României
2017 - 2019
Președinte - Autoritatea de Supraveghere Financiară
2016 – 2017
Președinte – Comisia pentru buget, finanțe și bănci Parlamentul României - Camera Deputaților
2015 – 2016
Președinte – Comisia Reunită de Control a Curții de Conturi Parlamentul României
2012 – 2016
Secretar – Comisia pentru buget, activitate bancară și piaţă de capital Parlamenul României - Senat
Februarie 2022 - prezent
Profesor universitar - Academia de Studii Economice din București
2012
Prorector - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2008 – 2012
Decan - Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2002 - 2008
Secretar Ştiinţific al Consiliului - Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2013 - 2022
Profesor universitar - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2007 - 2013
Conferențiar universitar - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2002 - 2007
Lector universitar - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
1998 - 2002
Asistent universitar - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
1997 - 1998
Preparator universitar – Universitatea „Valahia“ din Târgoviște

Activitate științifică și premii

Premii ale unor organizaţii profesionale și de cercetare:
 • Diplomă de excelență pentru rezultate deosebite în domeniul academic și de cercetare – Societatea Română de Statistică, 2020
 • Diplomă de apreciere pentru contribuția la ”Enabling the business of agriculture 2019 Report” – Grupul Băncii Mondiale, 2019
 • Diplomă de onoare și distincția „Profesionistul anului 2018” pentru promovarea imaginii organizațiilor profesionale ale economiștilor din România și pentru implicarea și deschiderea profesională în relansarea pieței de capital – Asociația Generală a Economiștilor din România, 2019
 • Diplomă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea din domeniul academic - Societatea Română de Statistică, 2018
 • Diplomă de excelență pentru contribuția adusă la realizarea volumului „Cunoaște România Centenară” - Societatea Română de Statistică, 2018
 • Diplomă de excelenţă pentru promovarea în teritoriu a obiectivelor AGER și rezultatele de excepție în atragerea economiștilor tineri la viața publică, noiembrie 2014
 • Diplomă de excelenţă AGER - Pentru iniţiativă în promovarea profesiei de economist, noiembrie 2011
 • Premiul AGER – Pentru aprofundarea cercetărilor privind calitatea activităţii bancare, decembrie 2010
 • Premiul II AFER - Pentru lucrare de specialitate publicată în domeniul: Finanţe, noiembrie 2008
 • Diplomă de excelenţă AGER – Pentru audienţă în rândul tinerilor economişti, noiembrie 2006
 • Diplomă de excelenţă AGER – Pentru debut în publicistică şi cercetare a unui tânăr economist, noiembrie 2003
Activitatea în cadrul asociaţiilor profesionale și știinţifice naţionale:
 • Vicepreședinte al Asociaţiei Generale a Economiștilor din România (AGER)
Activitatea în consiliile editoriale și știinţifice ale publicațiilor economice: