Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 15 din 11.ian.2006
Monitorul Oficial, Partea I 56 20.ian.2006
Intrare în vigoare la 23.ian.2006
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

   Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005, cu următoarea modificare:
   -Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
   "Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu excepţia celor reţinute la sursă, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în moneda nouă, cu valori mai mici de un leu se întregesc la un leu."
   Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi alineatul (3) al articolului 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, se abrogă.

   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,           PREŞEDINTELE SENATULUI
LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞ NICOLAE VĂCĂROIU

   Bucureşti, 11 ianuarie 2006.
   Nr. 15.