Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 3 din 31.ian.2007
Monitorul Oficial, Partea I 93 6.feb.2007
Intrare în vigoare la 6.feb.2007
privind modificarea unor prevederi din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare

   În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite următoarea circulară:

   Art. I. - Prevederile articolului 4 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 12 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:
   "Art. 4. - (1) În perioada 1 februarie - 31 decembrie 2007 bancnotele imprimate pe suport de polimer şi monedele metalice din vechea emisiune monetară vor putea fi preschimbate fără taxe şi comisioane, la Banca Naţională a României - sucursalele Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timiş, prin prezentarea la ghişeu sau remitere prin poştă, precum şi la unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG, prin prezentarea la ghişeu.
   (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2008 bancnotele imprimate pe suport de polimer şi monedele metalice din vechea emisiune monetară vor putea fi preschimbate pe termen nelimitat, fără taxe şi comisioane, numai la Banca Naţională a României, sucursalele Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timiş, prin prezentarea la ghişeu sau remitere prin poştă."
   Art. II. - Prevederile din prezenta circulară se aplică de către sucursalele Băncii Naţionale a României şi unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
   Nr. 3.