Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 23 din 14.noi.2006
Monitorul Oficial, Partea I 953 27.noi.2006
Intrare în vigoare la 27.noi.2006
privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea nominală de 200 lei

   Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 14 şi 17 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 1 decembrie 2006, bancnota cu valoarea nominală de 200 lei.
   Art. 2. - Bancnota cu valoarea nominală de 200 lei are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 150 x 82 mm, cu o toleranţă de ±1 mm;
   -culoare predominantă: oranj;
   -imprimată pe suport de polimer, în tehnică mixtă plană/relief.
   Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul lui Lucian Blaga, anii între care a trăit (1895-1961), semnătura în facsimil a poetului, un element floral reprezentat prin flori de mac (Papaver Rhoeas), o carte deschisă la fila cu poemele "Autoportret" şi "9 mai 1895". Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală, în cifre şi litere, pe orizontală "200 LEI DOUĂ SUTE", semnăturile guvernatorului şi casierului central, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", un medalion cu sigla BNR şi în dreapta, pe verticală, valoarea nominală în litere "DOUĂ SUTE LEI", data punerii în circulaţie "1 decembrie 2006", valoarea nominală în cifre "200".
   Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include imaginea statuetei neolitice "Gânditorul de la Hamangia", un curcubeu, o moară veche de apă, iar în spatele morii, un gorun. Totodată, reversul bancnotei mai cuprinde: valoarea nominală în cifre şi litere, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", sigla BNR poziţionată în dreapta sus, semnul pentru nevăzători sub forma unui dreptunghi cu sigla BNR în stânga jos, textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR", seria şi numărul tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă pe verticală, şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă sus pe orizontală.
   Art. 3. - În scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate publicului:
   a) fereastră transparentă complexă, sub forma unei file de carte, cu element auriu, vizibil pe faţa bancnotei, în interiorul căreia sunt imprimate valoarea nominală în cifre "200" şi imaginea unui toc de scris;
   b) imprimare în relief detectabilă prin pipăire:
   ▪ pe avers, portretul, floarea de mac, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", medalionul cu sigla BNR şi valoarea nominală în cifre şi litere;
   ▪ pe revers, moara, imaginea statuetei neolitice "Gânditorul de la Hamangia", denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", sigla BNR, valoarea nominală în cifre şi litere şi dreptunghiul cu sigla BNR şi, pe verticală, valoarea nominală în cifre "200";
   c) cerneală care îşi schimbă culoarea: cerneală specială care îşi schimbă culoarea din auriu în verde când bancnota este privită sub anumite unghiuri de înclinare; valoarea bancnotei, în litere, pe aversul acesteia, în partea din stânga jos, este imprimată cu astfel de cerneală;
   d) imagine latentă: pe revers, în partea centrală a bancnotei, iniţialele BNR, încorporate în peretele morii; acest element este vizibil numai sub anumite unghiuri de înclinare a bancnotei;
   e) filigran: când bancnota este privită în lumină, în partea stângă, pe avers, se pot observa portretul lui Lucian Blaga şi sigla BNR;
   f) element de suprapunere avers-revers: călimara stilizată înscrisă într-un pătrat, situat deasupra cărţii pe avers şi deasupra morii pe revers; suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   g) fir de siguranţă: vizibil atât pe aversul, cât şi pe reversul bancnotei;
   h) bandă iridiscentă: pe revers, bandă verticală de culoare aurie, încorporând valoarea nominală în cifre "200";
   i) microperforaţii laser: valoarea nominală în cifre "200" amplasată în zona elementului floral, pe verticală; microperforaţiile sunt observabile când bancnota este privită în lumină.
   Art. 4. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate publicului, bancnota de 200 lei prezintă, suplimentar, elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură anticopiere şi antiscaner: pe zonele libere din stânga şi din dreapta, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibile doar cu lupa;
   b) microtext: imprimat continuu, vizibil folosind lupa: pe aversul bancnotei, "BANCANAŢIONALĂAROMÂNIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune, "BNR200" în zona centrală lângă portret; textul de pe fila de carte; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală plasate în partea stângă pe avers, în partea dreaptă pe revers şi în interiorul dreptunghiului cu sigla BNR, în stânga jos, pe revers;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   -imagine gen timbru, cu valoarea nominală a bancnotei în cifre, vizibilă numai în lumină UV, pe revers;
   -seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar oranj în lumină UV, şi o dată pe verticală în culoare neagră şi verde în lumină UV, pe revers;
   d) magnetismul firului de siguranţă.

   Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 14 noiembrie 2006.
   Nr. 23.