Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 10.ian.2007
Monitorul Oficial, Partea I 47 22.ian.2007
Intrare în vigoare la 22.ian.2007
pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

   În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Articol unic. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:
   -La articolul 1, litera a) va avea următorul cuprins:
   "a) certificatele de depozit se pot emite lunar, în conformitate cu obiectivele de politică monetară ale Băncii Naţionale a României."

   Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 10 ianuarie 2007.
   Nr. 1.