Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 44 din 31.dec.2008
Monitorul Oficial, Partea I 898 24.dec.2008
Intrare în vigoare la 3.ian.2009
privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 2 alin. (4) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. 1. - În perioada 3 ianuarie-31 decembrie 2009, unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG vor preschimba în continuare la ghişeu, fără taxe şi comisioane, bancnotele imprimate pe suport de polimer şi monedele metalice din vechea emisiune monetară.
   Art. 2. - Prevederile prezentei circulare se aplică începând cu data de 3 ianuarie 2009 de către unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 24 decembrie 2008.
    Nr. 44.