Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 5 din 28.mai.2012
Monitorul Oficial, Partea I 363 29.mai.2012
Intrare în vigoare la 29.mai.2012
pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a României si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

    Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - În cazul licitaţiilor la rată fixă, ofertele vor conţine cel mult 5 (cinci) opţiuni pentru suma ce urmează a fi tranzacţionată, iar în cazul licitaţiei la rată variabilă ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a dobânzii/randament/puncte swap, suma ce urmează a fi tranzacţionată. Sumele vor fi exprimate în lei cu două zecimale, ratele dobânzilor/randamentelor vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale, iar punctele swap vor conţine 6 zecimale."
   2. Nota de subsol din cadrul anexei nr. 2 "Oferta de participare la licitaţia din data de .............. pentru cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo", anexei nr. 5 "Oferta de participare la licitaţia din data de .............. pentru credit colateralizat cu active eligibile", anexei nr. 8 "Oferta de participare la licitaţia din data de ....... pentru swap valutar" şi anexei nr. 9 "Oferta de participare la licitaţia din data de ....... pentru constituire de depozite la B.N.R." va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă se vor transmite cel mult 5 opţiuni."
   Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 28 mai 2012.
    Nr. 5.