Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 681 din 24.iun.2019
Monitorul Oficial, Partea I 553 5.iul.2019
Intrare în vigoare la 5.iul.2019
Ordinul nr. 681/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BIROUL DE INVESTIŢII REGIONAL OLTENIA I.F.N. - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României, formulată de către Societatea BIROUL DE INVESTIŢII REGIONAL OLTENIA I.F.N. - S.A. prin Scrisoarea nr. 89 din 8.04.2019, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederii Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii BIROUL DE INVESTIŢII REGIONAL OLTENIA I.F.N. - S.A., cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 3A, judeţul Dolj, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J16/1274/1996, cod unic de înregistrare 8928980, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-17-110136, la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 24 iunie 2019.
    Nr. 681.