Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 56 din 11.feb.2020
Monitorul Oficial, Partea I 153 26.feb.2020
Intrare în vigoare la 26.feb.2020
Ordinul nr. 56/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PRO LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PRO LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 1 din 6.01.2020, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii PRO LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., cu sediul în Ploieşti, str. Văleni nr. 1, bl. 33I-33K, parter, judeţul Prahova, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J29/193/27.02.2001, cod unic de înregistrare 13733470, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, Partea II - Radiate, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare" (nr. RG-PJR-30-110127).
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 februarie 2020.
    Nr. 56.