Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 11.mar.2020
Monitorul Oficial, Partea I 217 17.mar.2020
Intrare în vigoare la 17.mar.2020
Ordinul nr. 1/2020 privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în euro pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Banca Naţională a României deschide în evidenţele sale un cont denominat în euro pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 martie 2020.
    Nr. 1.