Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 26 din 12.noi.2020
Monitorul Oficial, Partea I 1093 17.noi.2020
Intrare în vigoare la 17.noi.2020
Circulara nr. 26/2020 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie- 23 decembrie 2020, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în valută cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate se stabileşte la un nivel de 5%.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 noiembrie 2020.
    Nr. 26.